De onderneming van de kennis

de-onderneming-van-de-kennis

12-10-21 12: 00: 00,

In een tijd waarin de volkeren van de aarde in grote nood verkeren omdat hun hun vroegere menselijkheid en zuivere bestaan wordt ontzegd door de heersende “elite” en hun politieke handlangers, schroom ik niet te herinneren aan het motto van de Duitse filosoof en Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724 tot 1804) “Sapere aude!” (Durf wijs te zijn!), dat reeds verschillende malen is geciteerd (Durf wijs te zijn!) nog eens. Want de vraag is nog niet beantwoord hoe de mensen de rampzalige politieke, economische en sociale ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

Aangezien alleen vrijdenkende, moedige en medelevende burgers de wereld op een andere koers zullen zetten, moeten wij verder denken dan de dag en voorzorgsmaatregelen nemen. Daarom is het de hoogste tijd dat allen die bij het onderwijs betrokken zijn, zich ervan onthouden de opgroeiende generatie op weg naar de volwassenheid gehoorzaam en volgzaam te maken met autoritaire onderwijsmethoden. In plaats daarvan moeten zij geholpen worden hun eigen natuur te ontwikkelen zonder beperkt te worden door een geloofsleer.

Dankzij het inzicht van de dieptepsychologie weten we vandaag dat de mens in die mate het product is van zijn opvoeding, dat we de hoop mogen koesteren om via psychologische opvoedingsmethoden mensen te kunnen opleiden die voor zichzelf kunnen denken, die immuun zijn voor de verstrikkingen van de machtswaan en die geen gehoorzaamheid meer vertonen aan kaders.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: