De taak van oppositieleiders samengevat in 1 video

de-taak-van-oppositieleiders-samengevat-in-1-video

12-10-21 09:21:00,

Judas Iskariot was één van Jezus’ discipelen die hem verraadde aan de Romeinse autoriteiten in ruil voor 30 zilverstukken. De Judasgeit kreeg die naam refererend naar het verraad van Jezus en heeft als taak de schapen naar de slachtbank te leiden. Dit kan hij doen doordat hij een geluid kan produceren dat de schapen graag horen en door het voortouw te nemen. Zo volgen de schapen hem en stapt hij opzij, nadat hij ze in de gewenste fuik heeft geleid die hen richting de slachtbank leidt.

Kenmerkend voor de schapen is dat zij de rol van de geit niet zien, zelfs niet als hij opzij stapt als zij eenmaal de omheining die naar de slachtbank leidt ingeleid zijn. Als er één schaap is die de andere schapen probeert te weerhouden om achter de Judasgeit aan te lopen, wordt die meestal weg gezet als negatieveling door de Judasgeit die deze criticaster een veeg uit de pan geeft.

De criticaster waarschuwt de schapen die achter de Judasgeit aanlopen en roept: “Kijk uit, je wordt wel gewaarschuwd dat we met uitsluitingsfascisme te maken hebben, maar niet dat vaccins levensgevaarlijk zijn; je krijgt wel te horen dat je moet demonstreren, maar niet dat je moet stoppen binnen de hekwerken van de boer te blijven en uit te breken; je wordt gestimuleerd ‘beh’ te schreeuwen (aangifte te doen en rechtszaken te voeren tegen de boer) in plaats van de omheiningen omver te duwen en de vrijheid tegemoet te lopen.”

De Judasgeit is boos en haalt uit naar het schaap dat de rest van de schapen al tien jaar lang waarschuwt voor de boer en de slachtbank! Dat schaap weet er alles van, want hij is al een paar keer geknipt en geschoren, maar wist te ontsnappen. De Judasgeit schreeuwt echter hard naar de rest van de schapen: “Het is nu geen tijd voor verdeeldheid! Blijf nu samen achter mij aanlopen en dan praten we naderhand wel over de meningsverschillen! Blijf in liefde en geduld, wordt niet boos op de boer en zijn stalknechten en blijf binnen de hekwerken!” (kijk de video en lees daaronder verder)

De artikelen hier op de website waarschuwen u voor de verschillende Judasgeiten in het speelveld. Enkelen daarvan zijn al door de mand gevallen (zoals Lange Frans recentelijk met zijn optreden op een QR code feestterrein en zoals de groep Raadgever/Kat),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: