Dood aan andersdenkenden !

dood-aan-andersdenkenden-!

12-10-21 06:00:00,

‘Extinction Rebellion’. Foto: Shutterstock.

Auteur: Christopher Monckton.

Vertaling: Martien de Wit.

Wie nog steeds gelooft dat hoogopgeleide functionarissen aan universiteiten, hoge ambtenaren op ministeries, politici en weldenkende journalisten per definitie een hoog moreel niveau hebben, hoeft niet persé af te dalen naar de duistere krochten van de sociale media om tot een wat genuanceerder inzicht te komen.

In talloze gerespecteerde media, in televisieprogramma’s en op universiteitsbijeenkomsten en congressen worden de meest wanstaltige en agressieve bedreigingen geuit in de richting van mensen met een andere mening. Alleen maar vanwege het feit dat zij een andere mening hebben dan de spreker in kwestie.

In het eerste nummer van Science of Climate Change, een nieuw tijdschrift met als ondertitel: International Journal of Science en Philosophy, schrijft Lord Christopher Monckton of Brenchley een filosofische verhandeling over de vraag: ‘Wat is wetenschap en wat niet?’

In zijn eindconclusie vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat ondanks talloze wetenschappelijke toetsingen en filters er grootschalige falsificaties in de wetenschap plaatsvinden. Hij legt zelf de vinger op de zere plek:

“Hier lijkt het antwoord eerder politiek dan wetenschappelijk te zijn. De opwarming van de aarde is een van de steeds groter wordende onderwerpen waarover juristen, zowel in de academische wereld als in de politiek, een partijlijn hebben aangenomen, vervolgens hebben geëist dat daarvan niet mocht worden afgeweken, en tenslotte hebben gestreefd naar bestraffing en zelfs executie van allen die deze lijn in twijfel trekken.” (appendix A)

Appendix A is een bijlage waarin hij een aantal uitspraken van wetenschappers, politici, journalisten en tv-presentators sinds 2005 heeft verzameld. De grote afschuw en verontwaardiging die onze politici en deugdzame journalisten aan de dag leggen zodra er iemand een verwijzing gebruikt naar de Tweede Wereldoorlog (een zogenoemde Godwin) is voor de in deze bijlage genoemde sprekers kennelijk geen belemmering. Velen verwijzen zonder een spoor van gêne naar de Holocaust en aarzelen niet zonder enige rechtvaardiging de doodstraf te eisen voor mensen met een afwijkende mening. Anderen geven er de voorkeur aan om te beginnen met het op gewelddadige wijze decimeren van de wereldbevolking, teneinde de aarde te ‘redden’.

Wie dacht dat alleen geestelijk gehandicapte zolderkamerzeloten en eenzame krankzinnigen haat zaaien en misselijkmakende nonsens uitkramen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: