Drie dagen uit de lucht op de Anti-Spiegel

drie-dagen-uit-de-lucht-op-de-anti-spiegel

12-10-21 05: 23: 00,

Op het ogenblik neemt het onderzoek veel tijd in beslag en daarom heb ik besloten drie dagen niets op de Anti-Spiegel te publiceren, tenzij er iets ronduit spectaculairs gebeurt in de wereldpolitiek.

Vaste lezers van de Anti-Spiegel weten dat ik werk aan een zeer omvangrijk, ingewikkeld en vooral moeilijk te schrijven boek, dat ik samen schrijf met een anonieme informant, die ik daarom maar meneer X noem. Hij beschikt over een databank van duizenden organisaties en personen en hun connecties met elkaar, die allemaal te maken hebben met de Covid-(_COPY)-(_COPY)-(_COPY)-(_COPY)-). Hij beschikt over een databank van duizenden organisaties en personen en hun connecties met elkaar, die allemaal verband houden met de Covid-pandemie 19, en uit de gegevens blijkt duidelijk dat de pandemie niet bij verrassing uit de lucht kwam vallen, maar al vele jaren was voorbereid. Ik wil niet alles herhalen, ik heb hier uitvoerig verslag over uitgebracht en in twee lange artikelen precies laten zien waar het om gaat. Als dit nieuw voor u is, lees dan mijn twee artikelen hierover. Omdat ze op elkaar voortbouwen, lees eerst dit en dan dit.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: