Friese Vrijstaat?

friese-vrijstaat?

12-10-21 06:17:00,

Gelezen 839

Na de executie van Sint Bonifatius bij Dokkum anno 754 en de Pietenactie op 4 december 2017 ter viering van de verjaardag van de reeds in 342 overleden, maar hoog in het noorden toch nog zwaaiend aanwezige Sint Nicolaas, verdient Friesland een vrijstaat status. Zeker als we in gedachten houden dat de Friezen ooit de Romeinen permanent buiten de grensdeuren wisten te houden en dat Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia) rond 1500 met regelmaat de Hollanders gevoelige tikken gaf, terwijl de Slag bij Warns in 1345 al duidelijk maakt dat de Friezen liever dood dan slaaf (Leaver dea as slaef)wilden zijn van dat wat later vol minachting ‘Den Haag’ zou worden.

Heden ten dage hebben diverse horeca-eigenaren in Friesland aangegeven de QR-maatregelen niet te zullen handhaven. Hulde! Immers, er mag grondwettelijk niet op medische gronden worden gediscrimineerd. Behalve de ‘logische’ partijen VVD, D66, CDA, CU, de 3 linksen (PvdA, GL & SP), maar ook JA21, Bij1, Volt en jazeker: Pieter, lappen dit grondwettelijk artikel aan hun glibberige laarzen.
Alleen al deze grondwetschending rechtvaardigt een Friese afscheiding. Te overwegen valt de NOP mee te nemen. Deels vanwege de ruimte die er nog is om de politieke vluchtelingen uit de rest van het verre van democratische Nederland te kunnen huisvesten. De NOP met Urk als bolwerk van anti-covid-activisten.

Dat de vermeende democratie vanuit Den Haag ook nog eens dagelijks wordt verkracht, mag o.a. worden geconcludeerd uit de vele idiote wendingen en discutabele beslissingen tijdens een half jaar formeren en de weinig democratische strapatsen van bewindslieden in demissionaire staat, met Wopke als laatste in een lange rij. Waarom zouden wij als brave burgers (borgers die borg staan voor ‘s lands inkomsten) nog belasting betalen als ons financieel kristelijk rolmodel die sluipenderwijs gaat ontduiken?

Kaag zei kortelings: „Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen”. Dat is een pertinente leugen (de zoveelste!), zeker wanneer we naar de nieuwste peilingen kijken. D66 staat daarin op verlies, het CDA op instorten. „Nieuwe verkiezingen verlammen de politiek tenminste nog een half jaar” volgens Kaag, nadat juist zij ruim een half jaar verloren heeft laten gaan door Rutte IV tegen te houden en nu schoorvoetend bereid is dit krakkemikkige vehikel toch weer op de rails te plaatsen richting vier jaar hernieuwde ellende.

“Er moet recht worden gedaan aan de roep om een nieuwe bestuurscultuur,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: