Lareb op zijn verantwoordelijkheid gewezen

lareb-op-zijn-verantwoordelijkheid-gewezen

12-10-21 07:00:00,

Onlangs heeft één van onze contacten als deskundige door middel van onderstaande brief  een aantal indringende vragen gesteld aan mevr. Kant, directeur van het Lareb met betrekking tot de veiligheid van de covid-19 injecties.

Geachte directeur, geachte mevr. Dr. Kant,

Ik hoorde u met stelligheid beweren dat de Covid-19 vaccins geen invloed hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen. Dit naar aanleiding van de meer dan 10.000 meldingen van menstruatieklachten bij het Lareb.

Ik wil u ervan op de hoogte brengen dat uit het risk management rapport van Pfizer/Biontech (Comirnaty) blijkt (zie website EMA) dat er in de ‘global ongoing study C4591001’ en de Europese ‘ongoing study C4591010’ geen onderzoek verricht wordt naar de invloed van het vaccin op de vruchtbaarheid!!!! 

Hoe kunt u dan zo stellig beweren dat de vaccins geen invloed hebben op vruchtbaarheid? Een rectificatie met een nuancering is hier op zijn plaats!

Opgemerkt dient te worden dat :

  1. Deze studies op de wereldbevolking zonder ‘informed consent’ plaatsvinden en daarmee in strijd zijn met het Verdrag van Helsinki (Neurenbergcode).
  2. De genoemde studies binnen een termijn van 2 jaar worden afgerond (in 2023 en 2024). Binnen dit tijdsbestek wordt getracht de langetermijneffecten te onderzoeken. Dit is uiteraard een veel te korte termijn. Dit heeft ook implicaties op uw bewering dat de vaccins geen invloed hebben op de vruchtbaarheid.

Zoals is aangegeven op de website van de EMA,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: