Vaccingevolgen waarvoor God ons moge behoeden

vaccingevolgen-waarvoor-god-ons-moge-behoeden

12-10-21 09:43:00,

Het is nog niet met zekerheid te zeggen of we massale ernstige vaccinbijwerkingen zoals  Antilichaam Afhankelijke Versterking (ADE) / Vaccin Geassocieerde Overgevoeligheidsreactie (VAH) in het verschiet zullen hebben. Maar de keten van bewijzen wordt langer. Als ADE of VAH zich werkelijk massaal manifesteert, zullen velen dat aan den lijve ondervinden. Moge God ons hiervoor behoeden, schrijft Achgut.com.

Reeds in juni 2020 had Achgut.com op basis van een vergelijking met de griepvaccins voorspeld dat de nieuwe vaccins tegen SARS-CoV-2 geen noemenswaardig effect zouden hebben op de endemische situatie van dit virus in de wereldwijde menselijke populatie, die toen al aanwezig was (Inmiddels zijn vergelijkingen van griep met Corona immers toegestaan…).

De klinische studies en retrospectieve waarnemingen die hier of hier en in talrijke andere artikelen herhaaldelijk werden geanalyseerd, bevestigen dit: geen enkele endemische ziekteverwekker van influenza-infecties met een antropo-zoönotisch gastheerreservoir (d.w.z. de aanwezigheid bij mens en dier) kan op deze wijze worden aangepakt.

Een nieuwe observationele studie van Harvard toont nu epidemiologisch aan dat vaccinatie in feite geen meetbaar effect heeft op de verspreiding van het virus. De auteurs vergeleken eenvoudigweg het aandeel gevaccineerden in de bevolking in 67 landen (en 2.947 Amerikaanse counties, die ongeveer als provincies zijn) met het aantal getelde PCR-positieve “gevallen”, zonder onderscheid te maken tussen asymptomatische en symptomatische gevallen. Alleen de laatste zijn gevallen in de medische zin. Toch geeft dit soort analyse ruwweg weer hoe het virus zich verspreidt. Zeker, de studie is ruw omdat talrijke latente covid-variabelen (in dit geval beïnvloedende factoren zoals verschillen in testfrequentie) niet in aanmerking worden genomen.

Omdat een groot aantal landen en counties wordt vergeleken, moeten de covid-variabelen echter ruwweg gelijk verdeeld zijn. Met andere woorden, als “vaccinatie” met de klinisch onvoldoende geteste auto-immunogene toxinen die als vaccins aan de mensen worden verkocht, invloed zou hebben op de verspreiding van het virus, zou men een verschil zien tussen landen of counties met lage en hoge vaccinatiepercentages, ondanks de latente covariaten. Maar men ziet geen, hoogstens een tendens dat het (grotendeels onschadelijke) virus zich sneller verspreidt in bevolkingsgroepen met een hoge vaccinatiegraad, vooral in Israël. De auteurs zijn dan ook verbijsterd en dringen aan op andere maatregelen dan vaccinatie, maar die zullen waarschijnlijk allemaal ondoeltreffend zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: