Wegens deze tien grove “overtredingen” tegen de rechtsstaat verdient de Bondsraad de rode kaart!

wegens-deze-tien-grove-“overtredingen”-tegen-de-rechtsstaat-verdient-de-bondsraad-de-rode-kaart!

11-10-21 10: 39: 00,

Een voormalige, externe medewerker van het Federaal Bureau voor Volksgezondheid, die rechtstreeks betrokken was bij de herziening van de wet op de epidemieën, somt de tien belangrijkste wetsovertredingen van de Federale Raad op in verband met de pandemie van Corona.

Gepubliceerd op 12. Oktober 2021 door Red.

Om de volgende redenen heeft de Bondsraad de rode kaart verdiend:

  1. Volgens de Grondwet is de Bondsraad niet bevoegd om op eigen gezag voor onbepaalde tijd maatregelen te gelasten met een beroep op de zogeheten “bijzondere situatie” (Art. 6 EpG).
  2. De algemene verwijzing naar de “bedreiging van de volksgezondheid” (art. 6, lid 1, onder b EpG) vormt geen rechtvaardiging voor het afkondigen of handhaven van de bijzondere situatie.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: