De klassenstrijd

de-klassenstrijd

13-10-21 02: 00: 00,

De term classisme verwijst naar discriminatie op grond van sociale afkomst en/of sociale en economische positie. Classisme is de verborgen grote broer van racisme of, zoals de Amerikaanse econoom Chuck Baron zei, het “arme neefje van vormen van discriminatie”. In Duitsland is de term tot nu toe weinig gebruikt, wat wellicht vooral te wijten is aan het feit dat alle politieke stromingen het verschil tussen arm en rijk nog steeds beschouwen als een soort natuurlijke toestand die niet kan worden veranderd.

In plaats van het bestaan van stabiele armoede op brede basis in de samenleving te erkennen als een duidelijk bewijs dat het heersende economische systeem volstrekt ongeschikt is als model om op een evenwichtige manier in deze samenleving te voorzien op basis van solidariteit, beschuldigen structureel conservatieve en economisch liberale politici de gediscrimineerden er nog steeds van verantwoordelijk te zijn voor hun eigen lot.

Zelfs van de kant van politiek links in de parlementen is klassisme op zijn best een verplicht onderwerp in krantenkoppen zonder samenhangend concept en doelgerichte intentie, waarvoor men kerncompetentie claimt, maar waaruit zelden iets slims voortkomt dan eisen om meer geld voor de getroffenen.

Onder de vaste linkse intellectuelen en bestudeerde linkse liberalen praat men niet graag over de redenen van armoede, omdat de getroffen mensen bijna niet voorkomen in de eigen klasse,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: