De mislukte missie in Afghanistan en de gevolgen voor de parlementaire participatie

de-mislukte-missie-in-afghanistan-en-de-gevolgen-voor-de-parlementaire-participatie

13-10-21 07: 07: 00,

De media zijn het er unaniem over eens: het Westen, vooral de VS, heeft militair gefaald in Afghanistan. Toch was het vanaf het begin duidelijk dat Afghanistan een “mislukte staat” was en dat de missie derhalve een andere taak had, die waarschijnlijk de belangrijkste was. Door Dr Peter Becker[*].

1. De civiele elementen van de Afghanistan-missie en de kritiek daarop

Een essentieel onderdeel van de Duitse missie in Afghanistan was het herstel van de staatsstructuren in Afghanistan op basis van de “Overeenkomst inzake tijdelijke regelingen in Afghanistan voor het herstel van permanente staatsinstellingen”, de zogenoemde “Overeenkomst van Bonn” van 5 december 2001[1]. Volgens het Afghaanse concept van de federale regering[2]

  • moesten er politiek-bestuurlijke structuren tot stand worden gebracht die een democratisch evenwicht en een vreedzaam evenwicht tussen de verschillende etnische groepen en lokale machthebbers mogelijk maken,
  • moest de veiligheidssituatie worden verbeterd door een hervorming van de veiligheidssector
  • en de wederopbouw van de economische en sociale infrastructuur.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: