Doorbraak naar vrijheid

doorbraak-naar-vrijheid

13-10-21 03: 00: 00,

Het recht op vrijheid van denken is alleen van belang zolang er eigen gedachten zijn. Erich Fromm schreef dit 80 jaren geleden, midden in de tweede wereldoorlog. In die tijd was zijn boek “De angst voor de vrijheid” niet zozeer beïnvloed door het fascisme als wel door de ervaring van het moderne kapitalisme (1).

Dit heeft het individu veel vrijheden gegeven en het tegelijkertijd in een nieuwe machteloosheid geplaatst, waardoor het in de verleiding wordt gebracht niet voor individualiteit te kiezen maar te doen wat de nieuwe, clandestiene normen voorschrijven: zich te kleden zoals de mode dat eist, zich te geven en te vertonen zoals men gezien wil worden, en zich in het openbaar alleen uit te drukken over wat in de mode is – uiteindelijk zelfs alleen maar te voelen wat sociaal als gepast wordt beschouwd. De enorme machine van de markt en de marketing slaagt erin – volgens de bekommernis van de sociaal psycholoog – behoeften en normen te vermengen en de verschillen zodanig te doen vervagen dat de mens helemaal niet meer weet wat van hem is.

Reeds tien jaar eerder had Aldous Huxley, vroeger aanhanger van het socialisme, dit psychosociale mechanisme in romaneske vorm beschreven. In “Brave New World” beschrijft hij hoe de gestandaardiseerde mensen van de meest uiteenlopende categorieën altijd de hymne van de gemeenschap op hun lippen hebben en helemaal niet meer weten wat hun eigen behoeften zijn,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: