Laat de data zelf het bewijs leveren !

laat-de-data-zelf-het-bewijs-leveren-!

13-10-21 08:10:00,

Een gastbijdrage van Guus Berkhout.

Vertaling: Martien de Wit.

Friends of Science Jaarlijks evenement klimaatwetenschap

Samenvatting van presentatie ‘Laat de data spreken’

Deel I laat zien dat het klimaat op aarde zo complex is, dat ons begrip van het klimaatsysteem als geheel nog zeer, zeer bescheiden is. Modellen zijn nuttige instrumenten voor allerlei wetenschappelijke exercities, maar het is erg naïef om te denken dat ze geschikt zijn voor beleidsdoeleinden. Zo is het bijvoorbeeld bizar om gebruik te maken van modelprojecties tot 2100. Waarom protesteren IPCC-wetenschappers niet tegen politici die hun modellen misbruiken?

De conclusie van deel I is dat we veel meer nadruk moeten leggen op gegevensanalyse: “Laat de data spreken”. Het is de enige manier om onze klimaatmodellen beter te maken.

– In deel II laten we zien dat door mondiale middeling veel waardevolle informatie verloren gaat. In klimaatonderzoek moeten we complete klimaatgegevens analyseren, bij voorkeur langs lengtecirkels en breedtecirkels. Bovendien moeten we de gegevens ontleden in trends en variaties rond die trends. Causaliteitsinformatie zit verborgen in de variaties (daarom hebben we breedbandige meetgegevens nodig).

– Deel III kondigt aan dat CLINTEL een Laboratory for Climate Imaging (LCI Int) opstart. In dit lab laten we de data spreken! De prioriteiten zijn 1) het evalueren van de fouten in de dubbel-gemiddelde klimaatgegevens en 2) het extraheren van causaliteitsinformatie uit de breedbandige variaties. Bijvoorbeeld, is CO2 een oorzaak of een gevolg?

Vragen en antwoorden

Vraag 1: U benadrukt dat we een duidelijk verschil moeten maken tussen milieuzorg en klimaatverandering. Kunt u hier verder op ingaan?

Antwoord: Ik ben een groot voorstander van goed rentmeesterschap over de planeet waar we op leven. We moeten dus stoppen met het uitputten van onze natuurlijke hulpbronnen, met het vervuilen van onze oceanen en met het steeds groter maken van de afvalhopen op onze continenten. Dat is de verantwoordelijkheid die we hebben voor toekomstige generaties (of voor het goed verzorgen van Gods schepping).

Maar met klimaatverandering ligt dat heel anders. Het klimaat op aarde wordt bepaald door gigantische natuurkrachten uit de complexe ruimte buiten onze atmosfeer en uit het complexe binnenste van onze aarde. Dit gebeurt al zolang onze planeet bestaat. Laten we onszelf niet overschatten, de invloed van het gedrag van de mens heeft slechts een marginale invloed op het klimaat van de aarde.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: