‘Unsettled’ van Steven E. Koonin

‘unsettled’-van-steven-e.-koonin

13-10-21 06:00:00,

Steve Koonin, voormalig Undersecretary of Science onder de Obama Administratie. Foto Shutterstock.

Een gastbijdrage van Herman Quast (Scheepsbouwer).

Het boek “Unsettled”, komt uit onverdachte hoek en geeft een helder beeld van de politieke drijfveren en de stand van de wetenschap m.b.t. de klimaatverandering.

Koonin stelt onjuistheden, misvattingen en onzekerheden aan de orde en onderbouwt dit degelijk met data en argumenten, die soms zelfs gebaseerd zijn, op de (onderliggende) rapportages van het IPCC!

Het klimaatbeleid cf. het akkoord van Parijs, wordt politiek bepaald o.b.v. de “Summary For Policy Makers” (SFP) van het IPCC en Koonin maakt duidelijk, dat de SFP en andere “Executive Summaries”, niet zijn gebaseerd op alle beschikbare informatie, maar slechts op informatie, die een bepaalde richting ondersteund (cherry picking?) Inhoudelijk wordt de SFP sterk beïnvloed, door overheden die een beleid willen bevorderen en er zijn veel mogelijkheden om de objectiviteit van het proces te corrumperen! (Hfdst.11, blz.197, 198,199, 200.)

Het klimaatbeleid, richt zich vooral op een overhaaste energietransitie en Koonin toont aan, dat dit beleid berust op misvattingen en manipulaties, met negatieve gevolgen voor de samenleving!

Het klimaat verandert en de prioriteit van de overheid dient zich meer te richten op de aanpassing aan (adaptatie) veranderende (klimaat)omstandigheden, dan op vruchteloze pogingen, om het klimaat aan te passen aan wensen en behoeften.

(Zie voor toelichting hfdst. 11& 12.)

DDe opwarming van de aarde en de vervuiling van onze leefomgeving, zijn onderscheiden uitdagingen, die onder één noemer zijn gebracht en hoewel de maatregelen soms in elkaars verlengde liggen, is er verschil in urgentie en tijdspad, zodat een gedifferentieerde aanpak gewenst en noodzakelijk is!

Naast prioriteit voor het aanpassen (adaptatie) aan de veranderende
(klimaat) omstandigheden, dient onderzoek naar geo-engineering veel meer aandacht te krijgen en is er niets tegen een voortvarende energietransitie, zonder onnodige tijdsdruk, o.b.v. onderzoek en innovatie, waarbij andere duurzame bronnen en kern(fusie)energie, niet kunnen worden uitgesloten

De politiek heeft CO2 gedemoniseerd en een geforceerde energietransitie wordt politiek gezien, als het enige middel om aan een catastrofe te ontkomen, i.p.v. de transitie te zien als één van de manieren om een constructieve bijdrage te leveren aan een serieus probleem!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: