Verder denken dan de dag en tegengas geven met psychologische opvoedingsmethoden

verder-denken-dan-de-dag-en-tegengas-geven-met-psychologische-opvoedingsmethoden

13-10-21 04: 18: 00,

Alle artikelen van Global Research kunnen in 51 talen worden gelezen door het keuzemenu “Website vertalen” op de bovenste banner van onze startpagina (Desktopversie) te activeren.

Bezoek en volg ons op Instagram op @crg_globalresearch.

In een tijd waarin de volkeren van de aarde in grote nood verkeren omdat hun hun vroegere menselijkheid en zuivere bestaan wordt ontzegd door de heersende “elite” en hun politieke handlangers, ben ik niet bang om het motto van de Duitse filosoof en Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724 tot 1804) “Sapere aude!” (“Durf wijs te zijn!”) te citeren, dat reeds verschillende malen is geciteerd (“Durf wijs te zijn!”). Want de vraag is nog niet beantwoord hoe de mensen de rampzalige politieke, economische en sociale ontwikkeling kunnen stoppen.

Omdat alleen vrijdenkende, moedige en medelevende burgers de wereld op een andere koers kunnen zetten,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: