Mistig perspectief

mistig-perspectief

14-10-21 12: 00: 00,

Ernst Wolff, sinds jaar en dag een belangrijk criticus van de financiële en geldmacht, heeft eind augustus een grote lezing gehouden 2021 die veel weerklank heeft gevonden (1). Een commentaar verwoordde het als volgt: “Mogelijk de BELANGRIJKSTE video op YouTube op dit moment. Geen overdrijving.”

In de lezing maakt Ernst Wolff een evaluatie van de rol van het “digitaal-financiële complex” in de context van de dreigende ineenstorting van het financiële systeem, de digitale wereldbewaking en de “Corona-crisis”. In feite lijkt de toespraak mij ook uiterst belangrijk en ook ik waardeer de beknoptheid van Ernst Wolff’s uiteenzetting, alsmede de scherpte en kracht van zijn argumenten en zijn gerichtheid op de verlichting van de massa, gecombineerd met het vertrouwen dat uiteindelijk grote veranderingen in onze (wereld)maatschappij mogelijk zijn en dat we waarschijnlijk op dit moment in zo’n proces zitten.

Om dichter bij de door Ernst Wolff geformuleerde hoop te komen, moet een “stormram” worden gecreëerd waar miljoenen mensen achter kunnen staan, zoals Jörn Pelka van de Corona-commissie 67 het formuleerde (2). Deze “stormram” wordt verondersteld een muur neer te halen. Die muur die de helende tussenkomst van de mensheid en de rede scheidt van de stroom van catastrofale ontwikkelingstendensen die gevoed worden door een systeem van hebzucht en onwetendheid. Deze “stormram” moet organisatorisch maar ook spiritueel van aard zijn en het zal gedragen worden door 99 procent van de mensheid,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: