Opwarming van de aarde en de ideologie van antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering

opwarming-van-de-aarde-en-de-ideologie-van-antropogene-(door-de-mens-veroorzaakte)-klimaatverandering

14-10-21 08: 42: 00,

Het doel van dit werk is een onderzoek te geven naar de ideologie van antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatsverandering.

Het is geschreven in het vertrouwen dat verder onderzoek binnen zowel de publieke, als de academische sfeer nodig is. Bovendien dient de onderzoeksstrategie die in dit document is opgenomen om een startpunt te bieden voor aanvullend onderzoek. Daarom is de fundamentele reden voor dit werk om het begrip van het lezerspubliek te vergroten.

“Wij hebben lang geleden besloten dat de gevaren van buitensporige en ongerechtvaardigde geheimhouding van pertinente feiten veel groter zijn dan de gevaren die worden aangevoerd om ze te rechtvaardigen…En er bestaat een zeer groot gevaar dat een aangekondigde behoefte aan verhoogde veiligheid zal worden aangegrepen door hen die angstvallig de betekenis ervan willen uitbreiden tot de uiterste grenzen van officiële censuur en geheimhouding. Dat ben ik niet van plan toe te staan, voor zover dat in mijn macht ligt.” John F.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: