Zendingverspreiden www.kla.tv/20179

zendingverspreiden-wwwkla.tv/20179

,

Robert F. Kennedy Jr.: burgerlijke ongehoorzaamheid nu onvermijdelijk!

14.10.2021 | www.kla.tv/20179

Voor Robert F. Kennedy Jr. bestaat er geen twijfel meer dat het bij het covid-vaccin niet om gezondheid gaat, maar om controle. In tegenstelling tot zijn vroegere gewoonte roept hij daarom in zijn toespraak van 23.8.2021 iedere toeschouwer op zich vreedzaam en vriendelijk te verzetten, het zwijgen te doorbreken en stelling te nemen. Gezien het gevaar van het totale verlies van vrijheid dat op de mensheid afkomt, moet iedereen zijn afwijzing daartegen tot uitdrukking brengen. Maar luister zelf. Iedereen mag daarbij ontdekken wat zijn eigen hart hem aanraadt te doen. Ik ben Robert F Kennedy jr. en ik ben erg blij dat ik weer bij u allen ben en de gelegenheid heb om al mijn vrienden in Berlijn en activisten en vrijheidsliefhebbers in heel Europa toe te spreken. Vandaag is het 23 augustus, en ik wil beginnen met te praten over een paar studies die onlangs zijn verschenen en waarvan we ons allemaal bewust moeten zijn. Een van hen, waarschijnlijk de belangrijkste is MERCK’s klinische, Pfizer’s klinische studie, voor zijn covid-19 vaccin. En we hebben nu zes maanden aan gegevens, die Pfizer moest indienen bij de FDA, en aan het publiek moest laten zien. En wat iedereen die kan lezen kan opmaken uit die gegevens is de zeer, zeer opvallende bekentenis dat dit vaccin geen positief effect heeft op de algemene sterftecijfers. En wat dat betekent is, dat van de mensen die het vaccin namen er meer stierven dan van de mensen die het placebo namen. En als je het vaccin in detail analyseert, wat het laat zien is dat het vaccin wel een klein aantal sterfgevallen voorkomt door covid 19. Maar voor iedereen wiens leven gered is voor covid 19, voor elk leven dat gered is door het vaccin tegen covid 19, stierven er drie mensen aan een hartaanval. In de groep gevaccineerden waren er 20 doden, en in de placebogroep 14 doden. Hieruit blijkt dat er wellicht bepaalde mensen zijn die dit vaccin willen nemen bij bepaalde onderliggende aandoeningen en leeftijdsgroepen, maar dat het volstrekt immoreel zou zijn als een regering of een bedrijf dit vaccin zou opleggen aan mensen die het niet wil nemen. En dat is een van de studies. Een andere studie die werd vrijgegeven, was een voorgepubliceerde versie van de studie in de Lancet op 10 december.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: