Bijzonder aan te bevelen en volledig vertaalde inhoud! – De netwerken die de pandemie hebben veroorzaakt

de-netwerken-die-de-pandemie-hebben-veroorzaakt

19-10-21 04: 02: 00,

Een paar dagen geleden is op YouTube een video verschenen over de netwerken achter de pandemie. Omdat ik hier nu veel mails over krijg, zal ik hier delen dat (en wat precies) ik er al maanden van weet en dat we al bezig zijn met een boek hierover.

Op het YouTube kanaal Langemann-Medien is een video geupload op 22. Terwijl ik deze regels schrijf, is het al 170.000 keer bekeken in twee dagen. De video gaat over een document dat op 169 pagina’s de netwerken laat zien van NGO’s, bedrijven, universiteiten, overheidsinstanties en internationale organisaties die betrokken zijn bij Covid-19. Het document is opgesteld door een IT-specialist die anoniem wenst te blijven, en daarom zal ik hem in dit artikel simplistisch “Mr. X” noemen.

In de video legt de heer X uit hoe de verschillende organisaties in een netwerk zijn opgenomen en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Bovenal volgt hij het geldspoor en laat hij zien wie wie hoeveel geld heeft betaald en wanneer.

Aangezien ik sinds de publicatie van de video en het document veel mails heb ontvangen met verwijzingen naar de video, zal ik hier voor het eerst vertellen dat ik de heer X en zijn werk en vooral de bevindingen daaruit al enkele maanden ken. Ik zal hier vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben en waar we samen aan werken (eerlijk gezegd, tot nu toe werkt vooral hij, mijn deel van het werk moet nog komen). En ik zal uitleggen wat hij doet, hoe zijn werk in elkaar zit en vervolgens zal ik aan de hand van een recent voorbeeld laten zien hoe explosief de informatie is waarover wij reeds beschikken.

Dus je moet het geduld hebben om dit artikel aandachtig tot het einde te lezen, ook al is het vrij lang – ik beloof je dat het de moeite waard is!

Ik raad je aan dit artikel eerst te lezen voor een beter begrip, daarom link ik de video pas aan het einde van het artikel. Bekijk het daarna, u zult dan zien waarom deze volgorde zin heeft.

Hoe ik de heer X ontmoette

In het voorjaar noemde ik in een Tacheles-programma de NGO Open Philantropy, die mij toen zeer interessant leek, maar waarover ik nauwelijks iets te weten kon komen. Een paar dagen later ontving ik een e-mail waarin iemand naar het programma verwees en mij schreef dat hij informatie had over de NGO en of ik daarin geïnteresseerd zou zijn. Dat was ik.

Toen schreef de man mij dat hij IT-specialist was en dat hij geïnteresseerd was geraakt in de rol van NGO’s in het begin van de pandemie. Hij stuitte op een netwerk dat zo groot was dat hij speciale software moest kopen om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid gegevens.

De software haalt informatie van de pagina’s van de NGO’s over met wie zij samenwerken, aan wie zij geld betalen en wie daar een leidende positie inneemt. Bovendien gebruikt de software Facebook en LinkedIn om te bepalen of en hoe nauw de actoren met elkaar verbonden zijn. Het kijkt niet alleen wie vrienden is met wie, maar controleert ook hoe hecht de relatie is door het aantal gegeven likes of samen bijgewoonde evenementen enzovoort te analyseren.

De software haalt de gegevens dus rechtstreeks uit de oorspronkelijke bronnen, er wordt niets in de gegevens gemanipuleerd. De gegevens worden vervolgens zichtbaar gemaakt in Excel-tabellen of grafieken, wat ook nodig is met soms honderden of zelfs duizenden verbindingen als je een overzicht wilt krijgen.

Aangezien ik op dat moment bezig was met mijn boek “Dependently Employed“, dat handelt over NGO’s en hun macht over de politiek in het Westen, had ik genoeg materiaal om na te gaan of ik in de val was gelokt door een oplichter. We hebben vijf uur over Zoom gepraat en hij heeft me zijn software laten zien. Terwijl ik dat deed, testte ik het en vroeg hem zijn software te gebruiken om NGO’s voor mij te analyseren, die ik goed kende van mijn werk aan mijn boek.

Het resultaat was verbluffend, want wat ik lang en gedetailleerd had onderzocht, toonde de software mij binnen enkele seconden. Daarmee wist ik dat ik hier een echt interessante gesprekspartner had gevonden met informatie van onschatbare waarde, want hij had al een database aangelegd met duizenden connecties van NGO’s, overheidsinstellingen, universiteiten en bedrijven die een centrale rol spelen in de Covid 19 pandemie.

Ons project

Ik stond in vuur en vlam en wilde er meteen een boek over schrijven en Mr. X was ook enthousiast over het idee. Dat was zes maanden geleden. Het probleem is dat er zoveel informatie is dat wij er nog niet in geslaagd zijn deze zodanig te comprimeren dat zij “in een boek kan worden verpakt”.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Het document dat Mr. X in de video van Langemann-Medien presenteert, omvat 169 bladzijden. Het is dus eigenlijk al een boek, en toch is het maar een uittreksel uit de gigantische database. En het document bestaat bijna uitsluitend uit grafieken en tabellen.

Maar om er een boek over te schrijven moet je niet alleen de tabellen onder woorden brengen, je moet ook uitleggen wat elke NGO of andere organisatie doet. Je moet uitleggen wie de acteurs zijn. En alleen dan kun je voor de lezers begrijpelijk schrijven over wie wie betaalt voor wat, hoe al die mensen en organisaties met elkaar in een netwerk zitten, wie welke initiatieven heeft geïnitieerd enzovoort.

Dus als je het 169 document zou willen “verpakken” in een begrijpelijk boek, zou het boek tienduizenden pagina’s tellen.

Ik heb de afgelopen maanden van tijd tot tijd laten doorschemeren dat ik bezig ben met een spannend onderzoek, nu weet je waar het over gaat. Mr. X en ik hebben – conservatief geschat – al 20 of meer uren in Zoomgesprekken zitten nadenken over hoe we deze wirwar van informatie kunnen verwerken en terugbrengen tot wat echt belangrijk is, zodat er uiteindelijk een leesbaar en begrijpelijk boek ontstaat dat niet meer dan 500 bladzijden telt.

De geplande pandemie

Uit de gegevens blijkt dat de pandemie werd voorbereid sinds 2017, omdat de bij een pandemie betrokken organisaties (toen “mogelijk” genoemd), hun onderlinge banden en de geldstromen begonnen vanaf 2017. Ook zijn veel van de betrokken NGO’s pas vanaf 2017 opgericht en hebben zij sindsdien met veel geld gesmeten. Aangezien zoiets aanlooptijd nodig heeft, vermoeden wij dat het idee al geboren is op 2016.

Natuurlijk zou dit allemaal toeval kunnen zijn als de mensen die bij deze voorbereidingen betrokken waren niet ook de besluitvormers van vandaag waren die achter de schermen als adviseurs van regeringen beslissen over de Coronamaatregelen en de vaccinaties met mRNA-vaccins. En tot overmaat van ramp zijn deze adviseurs al vele jaren nauw verbonden met degenen die geld verdienen aan de mRNA-vaccins, bijvoorbeeld Pfizer en de aandeelhouders van Pfizer, om het bekendste voorbeeld te noemen.

Dit zijn mensen die al jaren bij dit alles betrokken zijn en vandaag de dag schrijven zij beslissingsstukken voor de Duitse Ethische Raad, zij bekleden een leidende positie in de Leopoldina, zij adviseren het RKI enzovoort. En je ziet dit patroon in alle grote landen van het Westen, je ziet het vooral duidelijk in de VS.

Voor alle duidelijkheid, noch Mr. X noch ik beweren dat het virus kunstmatig is gecreëerd. Het is mogelijk, maar het is niet bekend. En het doet er niet toe.

Het gaat er meer om dat de media en de politiek paniek zaaien over een virus en dat had ook met een griepvirus gekund. Met krantenkoppen over de “Spaanse griep 2.0” die wekenlang werden herhaald in verband met een lockdown en vele horrorrapporten over overbelaste ziekenhuizen, had dezelfde stemming kunnen worden verspreid als in het begin 2020 met Corona en nu nog steeds wordt verspreid.

Onze stelling, op basis van de gegevens van de heer X, is dat dit is voorbereid sinds 2017. Of een virus voor dit doel is gecreëerd of dat men gewoon een virus heeft uitgekozen om als nieuwe plaag te presenteren, is in feite van ondergeschikt belang.

Dit klinkt ongeloofwaardig en ook ik had aanvankelijk grote twijfels, maar sinds Mr. X mij zelfs toegang heeft gegeven tot zijn software en databank, zijn mijn twijfels verdwenen na alles wat ik heb gezien.

De software

Mr. X heeft inmiddels een hele reeks programma’s aangeschaft die hij voor zijn onderzoek gebruikt. Het zijn allemaal legale en vrij verkrijgbare programma’s die iedereen – mits hij over de nodige middelen beschikt – kan kopen en gebruiken. Sommige van de programma’s zijn (waarschijnlijk ontwapende) programma’s die ook door geheime diensten worden gebruikt en we kunnen zelfs op de kaart zien wie waar met wie in hetzelfde gebouw is gevestigd.

Google Streetview laat ook het gebouw zelf zien, wat bijzonder opwindend is als je bijvoorbeeld ziet hoe in een klein huis van één verdieping aan de rand van een Amerikaanse stad met slechts een paar onopvallende winkels, verschillende van de belangrijke NGO’s zijn gevestigd, die officieel veel werknemers hebben en eigenlijk hun eigen verdiepingen in kantoorgebouwen nodig hebben. Het zijn ogenschijnlijk onopvallende postbusadressen, maar er worden vele miljoenen via verspreid.

De mogelijkheden van de software zijn bijna niet te geloven en je krijgt een griezelig gevoel van wat geheime diensten (en ook Google, Apple en Facebook) allemaal van ieder van ons weten, want wij hebben eens wat gespeeld en gegevens van mensen in de software ingevoerd en konden bewegingspatronen zien die eigenlijk volkomen privé zijn. Het is beangstigend wat er over ieder van ons (en dus ook over de mensen die belangrijk zijn in ons onderzoek) vrij beschikbaar is op het net als een software verschillende bronnen aan elkaar kan koppelen.

Wat geheime diensten, die ook toegang hebben tot informatie die niet vrij toegankelijk is op het net, allemaal over ons weten, daar wil ik niet eens aan denken.

Voor de zekerheid herhaal ik het nog maar eens: de software gebruikt en toont alleen gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn van de actoren zelf. De gegevens en informatie zijn dus allemaal “echt”, ze zijn allemaal openbaar beschikbaar, het is geen (valse) informatie die iemand over anderen heeft verspreid of die je illegaal of met voorkennis moet zien te bemachtigen.

De ongelooflijke macht van de netwerken

Om een voorbeeld te geven van de macht die deze NGO’s en actoren hebben, wil ik een actueel voorbeeld laten zien dat nauwelijks in de media (zelfs de alternatieve media) is genoemd, maar dat dhr. X onmiddellijk in gedachten had omdat hij de “juiste” NGO’s observeert.

Op 3 augustus 2021 verscheen een open brief aan de regering Biden waarin de belangrijke NGO’s die – naar wij weten – sinds 2017 een pandemie aan het voorbereiden zijn, eisen stelden. We kijken nu naar deze eisen van 3 augustus 2021.

Global Vaccination Summit

In de open brief zou men bijvoorbeeld de volgende eis kunnen lezen:

“voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de VN in september een “Global Immunisation Summit” op presidentieel niveau te houden, waaraan leiders uit de openbare en de particuliere sector uit de hele wereld deelnemen (…) en zich ertoe verbinden de nodige maatregelen te nemen om lacunes in de vaccinvoorziening te dichten en lacunes in de financiering en capaciteit voor de distributie en levering van vaccins aan te pakken en de vraag te creëren.”

Het heeft slechts zes weken geduurd en Biden heeft dit al uitgevoerd. Parallel aan de Algemene Vergadering van de VN organiseert VS-president Biden momenteel een virtuele top met vertegenwoordigers van 100 staten, waar de VS-president precies dat heeft aangekondigd. En hij heeft andere staten opgeroepen het voorbeeld van de VS te volgen, zoals bijvoorbeeld gemeld door Tagesschau.

Begrijpt u nu welke macht deze actoren hebben als het voor hen volstaat een open brief te schrijven aan de president van de VS en hij hun eisen binnen zes weken uitvoert?

70 Percentage van de wereldbevolking dat gevaccineerd moet worden

Verder werd in de open brief geëist:

“De wereldleiders ertoe bewegen zich vóór of tijdens de top te verbinden tot het bereiken van de doelstelling om halverwege

procent van de wereldbevolking te vaccineren 2022 70 De Tagesschau doet in haar artikel verslag van Biden’s vaccinatietop:

“Als organisatorisch kader lanceerde Biden een Transatlantisch Vaccinpartnerschap. “Vandaag lanceren wij het EU-VS-partnerschap voor een wereldwijd immuniseringsoffensief”, zei hij, om nauwer samen te werken. Het doel, zei hij, is om in september volgend jaar 70 procent van de wereldbevolking gevaccineerd te hebben.”

Biden (en ook de EU) hebben toegezegd binnen zes weken de eis uit de open brief één op één uit te voeren.

De opstellers van de open brief

Dat waren slechts twee voorbeelden, maar ze zouden voldoende moeten zijn om de kracht van de opstellers van de open brief aan te tonen.

De ondertekenaars van de open brief zijn oude bekenden voor de heer X (en ik inmiddels ook). Ik wil dit nog eens laten zien met een voorbeeld en het voorbeeld toont ook de onderlinge banden tussen bedrijven en NGO’s en hoe het publiek wordt misleid.

Een van de ondertekenaars van de open brief is Scott Gottlieb. Hij ondertekende de brief als Fellow van het American Enterprise Institute en wordt ook omschreven als een voormalig hooggeplaatst personeelslid van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Zo gaat het met alle ondertekenaars, ze ondertekenden allemaal als vertegenwoordigers van “bezorgde NGO’s” die alleen maar om de gezondheid van ons allemaal geven. Er is echt geen reden om achterdochtig te zijn, of zelfs om hen van eigenbelang te beschuldigen. Men moet dus blij zijn dat de Amerikaanse president hun eisen zo snel heeft ingewilligd.

Wie heeft de brief echt geschreven

Laten we bij Scott Gottlieb blijven. Wat we niet te weten komen in de open brief (en ook niet in de weinige mediaberichten erover) is dat Scott Gottlieb toevallig ook bestuurslid is van Pfizer. En dergelijke belangenconflicten bestaan bij alle ondertekenaars van de open brief.

In gewone taal betekent dit dat een directielid van Pfizer de president van de VS aanschrijft om ervoor te zorgen dat de hele wereld vaccins van Pfizer koopt en dat ten minste 70 procent van de wereldbevolking daarmee wordt ingeënt. En de president van de VS voert deze wens onmiddellijk uit en ook de EU springt onmiddellijk in het project met miljarden. Het hele gebeuren duurde minder dan zes weken.

Dat, beste vrienden, is echte kracht!

En deze macht berust niet bij de Amerikaanse president, maar bij Pfizer en zijn aandeelhouders. En zij oefenen die macht uit via de NGO’s die zij financieren en controleren.

U betaalt de rekening, beste lezers, want u betaalt de belastingen waarmee deze programma’s worden gefinancierd, waarvan de winsten in de zakken van Pfizer en zijn aandeelhouders vloeien, waartoe overigens ook een sympathieke weldoener behoort, Bill Gates, die onbaatzuchtig strijdt om de hele wereld in te enten met de mRNA-vaccins van Pfizer.

Opmerking: In het Westen, waar zogenaamd de kiezer de macht heeft, beslissen de bedrijven, in dit geval (vereenvoudigd) Pfizer, wat er gedaan wordt. Pfizer schrijft een brief aan de president van de VS, de president van de VS vertelt de EU wat ze moet doen, en de EU en de VS maken miljarden los zonder zelfs maar een parlement te raadplegen, om nog maar te zwijgen van de kiezers. Dit is hoe “Westerse democratie” echt werkt. Degenen die mijn boek “Afhankelijke Werknemers” hebben gelezen, begrijpen de volle omvang van wat ik in deze ene alinea tot uitdrukking breng.

Als u zich nu afvraagt waarom de zogenaamd kritische westerse media hier niet over berichten, moet u weten dat Bill Gates alleen al een totaal van 24 miljoen dollar heeft “gedoneerd” aan de belangrijkste toonaangevende media alleen in 2016. Andere NGO’s doen hetzelfde, dus hebben we het over een veelvoud van dit bedrag dat NGO’s elk jaar aan de media “schenken”. De media weten dus heel goed wat ze moeten melden en wat ze beter niet kunnen vermelden als ze iets uit de geldstromen van de heer Gates en zijn collega’s willen blijven halen.

Het meest schokkende onderzoek van mijn leven

Deze open brief aan president Biden is slechts één voorbeeld van ontelbare die de heer X in zijn werk heeft aangetroffen. Hij stuurt me bijna wekelijks nieuwe, zeer ontnuchterende voorbeelden die hij in zijn onderzoek vindt. En deze lijn is minstens terug te voeren tot het jaar 2017, waarbij steeds dezelfde actoren eisen stelden, congressen organiseerden, studies publiceerden, enzovoort, die – zo blijkt achteraf – de weg bereidden voor de pandemie in de media en de politiek, waarin dezelfde actoren vandaag miljarden verdienen.

De heer X en ik zijn bezig deze informatie zodanig te verwerken dat ik ze op een begrijpelijke en bevattelijke manier kan presenteren in een boek. En natuurlijk kan iedere lezer het dan rechtstreeks verifiëren bij de betrokken actoren, met vermelding van de bronnen. Of we daarin zullen slagen staat in de sterren geschreven, want om de hoeveelheid informatie zodanig te comprimeren dat ze enerzijds begrijpelijk blijft, maar anderzijds toch de werkelijke omvang van de netwerken laat zien, is voor ons nu al bijna een half jaar de kwadratuur van de cirkel.

Onlangs hebben we een manier gevonden hoe we dit kunnen doen en Mr. X probeert momenteel de gegevens dienovereenkomstig te migreren naar een andere software die de duizenden gegevens kan verwerken op de manier zoals wij dat nodig hebben. (Ik ga nog niet vertellen wat de software moet kunnen of hoe de gegevens geprepareerd moeten worden om de manier die wij gevonden hebben haalbaar te maken)

Voordat ik dit artikel schreef heb ik Mr. X om toestemming gevraagd, omdat ik niets publiceer zonder toestemming van de bron. Dit is ook de reden waarom ik mijn kennis over al deze zaken tot nu toe niet openbaar heb gemaakt en niets heb verteld of geschreven over het boekproject, de dataset en ons werk tot nu toe. Maar nu Mr. X voor het eerst in een interview over zijn bevindingen heeft gesproken, vonden wij dat het tijd werd om over ons project te vertellen.

Achter de schermen heeft Mr. X mij de laatste maanden met menig artikel geholpen wanneer ik informatie nodig had over connecties tussen NGO’s, of wanneer het ging om, bijvoorbeeld, de rol van Peter Daszak in het Corona onderzoek in Wuhan gefinancierd door Dr. Fauci, waarvan de details hier te vinden zijn.

Dit is een voorbeeld van hoe waardevol zijn databank is, want toen Peter Daszak en zijn rol in het Wuhan-onderzoek in mei aan het licht kwamen en ik er voor het eerst over schreef in juni, kon de heer X mij onmiddellijk veel informatie geven over Daszak, die al enige tijd op de radar van de heer X stond, omdat Daszak zeer goed betrokken is bij veel van de betrokken NGO’s en gebeurtenissen en ook een interessante rol speelt.

Na dit voorwoord moet u zeker luisteren naar wat Mr. X zelf zegt over zijn werk bij Langemann-Medien en na deze informatie zal de explosiviteit van de video en het 169-pagina’s tellende document van Mr. X dat erover is gepubliceerd zeker een stuk begrijpelijker worden.

Exclusief. Je moet dit document kennen. Voor zondag.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: