Groene agenda dreigt geïndustrialiseerde wereldeconomie kapot te maken

groene-agenda-dreigt-geindustrialiseerde-wereldeconomie-kapot-te-maken

21-10-21 06:00:00,

Hoe deze “energiecrisis” anders is dan alle andere.

Auteur: F. William Engdahl.

De prijs van energie uit alle conventionele bronnen explodeert wereldwijd. Het is verre van toevallig, het is een goed georkestreerd plan om de industriële wereldeconomie, die al dramatisch is verzwakt door bijna twee jaar covid-quarantaine en aanverwante maatregelen, verder kapot te maken.

Wat we zien is een prijsexplosie van essentiële olie, kolen en nu vooral aardgas. Wat dit onderscheidt van de energieschokken van de jaren zeventig, is dat het zich deze keer ontwikkelt terwijl de bedrijfsinvesteringswereld, met behulp van het frauduleuze ESG-groene investeringsmodel (ESG staat voor environment, social en governance), desinvesteert in toekomstige olie, gas en kolen, terwijl OESO-regeringen verschrikkelijk inefficiënte, onbetrouwbare zon en wind bevorderen, die misschien al in de komende maanden tot een crisis van de industriële samenleving zullen leiden. Als er geen dramatische heroverweging van het beleid komt, plegen de EU en andere industriële economieën moedwillig economische zelfmoord.

Wat slechts een paar jaar geleden als vanzelfsprekend werd aanvaard, was dat de verzekering van een overvloedige, betrouwbare, efficiënte en betaalbare energie de economie definieert. Zonder efficiënte energie kunnen we geen staal, beton, mijnbouwgrondstoffen of andere zaken maken, die onze moderne economieën nodig hebben. In de afgelopen maanden is de wereldprijs van kolen voor elektriciteitsopwekking verdubbeld. De prijs van aardgas is met bijna 500% gestegen. De olieprijs gaat naar $90 per vat, het hoogste niveau in zeven jaar. Dit is een gepland gevolg van wat soms de Davos Great Reset of de Green Agenda zero carbon waanzin wordt genoemd.

Zo’n twee decennia geleden begon Europa een grote verschuiving naar – ten onrechte zo genoemde — hernieuwbare energiebronnen of groene energie, voornamelijk zonne- en windenergie. Duitsland, het hart van de EU-industrie, leidde de transformatie met de ondoordachte Energiewende van voormalig bondskanselier Merkel, waarbij de laatste kerncentrales van Duitsland in 2022 zullen sluiten en kolencentrales snel worden uitgefaseerd. Dit alles conflicteert inmiddels met de realiteit dat Groene Energie helemaal niet in staat is om grote leveringstekorten op te vangen. De crisis was volkomen voorspelbaar.

Nu krijgt men zijn trekken thuis

Met de wijdverbreide covid-lockdowns van industrie en reizen in 2020 daalde het aardgasverbruik in de EU dramatisch.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: