Groene hersenspinsels

groene-hersenspinsels

23-10-21 06:00:00,

Afbeelding: Shutterstock.

Groen beleid gekenmerkt door gebrek aan transparantie en rekenvaardigheid

Een gastbijdrage van Guido Camps (België).

In zijn artikel Groene taxonomie uit de wekelijkse Paleis der Natie-reeks doet Rik Van Cauwelaert een poging om door te dringen tot de groene gedachtekronkels van de EU. Voorwaar een meesterstuk. We lezen onder meer dat kernenergie nog altijd wacht op het gewenste groene label (wellicht omdat het geen CO2 uitstoot).

Maar anderzijds blijkt dat het houtverbruik van de Scandinavische landen als bio-energie gecatalogeerd wordt. En bovendien blijft onze Vlaamse Milieumaatschappij het houtverbruik als ‘zwaar luchtvervuilend’ veroordelen. Niet alleen worden financieringen van gaspijpleidingen, met het smoesje dat ze ook waterstof vervoeren, als ‘financiering van groene investeringen’ benoemd. Nee, onze eigen nog te bouwen nieuwe gascentrales met forse CO2-uitstoot en je reinste (en bovendien forse) staatssteun worden door de EU eveneens met de groene zegening gehuldigd.

Ondoorzichtig gehouden subsidies

De sprong maken van EU-taxonomie naar Belgische Groene transparantie is op het eerste gezicht vreemd, maar bij nader toezien is het heel complementair. Hoe meer de Groene chaos beschreven wordt, hoe duidelijker.

In een tv-interview van 13 september 2021 in De Afspraak vroeg Bart Schols aan de Groene federale minister wat er allemaal verborgen zat in de post Heffingen. Dit exclusief btw, die niet minder dan 28% van de elektriciteitsfactuur bedraagt. Zonder verpinken antwoordde de minister: ‘De bijdrage die we allemaal betalen voor de nucleaire passiva.’

Een simpele verificatie (en een vermenigvuldiging met 3.5 MWh (megawattuur) om tot een gemiddelde residentiële factuur te komen): een zoektocht op Google met de zoekterm ‘Federale Bijdrage’ leert ons dat de bijdrage voor het nucleair passief welgeteld 0.38% van de totale factuur vertegenwoordigt. Met andere woorden: het antwoord van de federale minister van Energie houdt bijna alles verborgen omdat iets onaangenaams, namelijk de torenhoge subsidies voor de hernieuwbare energie, te transparant zou worden. Van de bedoelde 28% aan Heffingen is meer dan 25% te wijten aan de subsidiëring van de windenergie uit de Noordzee en op land, van warmtekrachtkoppeling en van zonnepanelenenergie.

Hernieuwbare energie blijft prijzig

Een ander steeds weerkerend riedeltje van de Groenen is dat de hernieuwbare energiebronnen alsmaar goedkoper worden. Dat is juist, maar men zou beter kunnen zeggen dat ze minder duur worden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: