2021-15 Oktober – Over het ik van de mens, deel 2

2021-15-oktober-–-over-het-ik-van-de-mens,-deel-2

24-10-21 02:04:00,

Over het ik van de mens, deel 2

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

In de vorige nieuwsbrief schetsten wij het Ik van de mens als Mercuriusstaf in samenhang met Faust en de Midden-Europese mens. Vandaag willen we dit motief wat verder uitwerken.

In de kleine koepel van het eerste Goetheanum is de figuur van Faust in het blauw geschilderd terwijl hij het woord ICH overdenkt. Het is het enige woord dat in het Goetheanum geschreven staat. R. Steiner noemt deze inscriptie zelfs “onartistiek” (geciteerd uit Hilde Raske “Das Farbenwort”, Stuttgart, 1983). Hij had deze inscriptie zelf ontworpen en de hele rechterhelft van de kleine koepel zelf beschilderd. Onder de figuur van Faust, en bij hem horend, bevindt zich een skelet als beeld van de dood. Dit is alleen draaglijk omdat omgekeerd een kind op Faust toesnelt. Het kind is uit het rood oranje geschilderd. (zie de illustratie aan het eind van de tekst). Faust staat in het midden tussen het kind en de dood, zoals tussen geboorte en dood. Een genius zweeft boven de figuur van Faust en leidt het kind naar Faust.In deze context vertegenwoordigt Faust het vijfde post-Atlantische tijdperk, d.w.z. de tijd van 1413 tot ongeveer 3500. Er zijn dus vier figuren die het motief van ons tijdperk vormen: het leidende genie, het kind, Faust en de dood. Men zou Faust kunnen voorstellen als een moderne mens hoe deze een boek over antroposofie leest. De vraag is: wordt het hem tot zelfkennis,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: