2021-23 Oktober – Zelfkritiek en zelfkennis

2021-23-oktober-–-zelfkritiek-en-zelfkennis

24-10-21 03:29:00,

Zelfkritiek en zelfkennis

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Volgens R. Steiner is “zelfkennis de basis van alle kennis” (GA 28, hfdst. XX). Ook zelfkritiek is psychologisch zeer belangrijk. De Bijbel zegt immers dat de vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert groter is dan over 99 rechtschapenen (Lucas 15:7).

Niettemin, of misschien wel juist daardoor, schuilen op deze beide punten vele gevaren en valkuilen. Wilhelm Busch schreef in zijn ” Kritiek van het hart” de volgende inmiddels klassieke verzen:

Zelfkritiek heeft veel voordelen.
Laten we zeggen dat ik mezelf berispte;
Dan heb ik eerst en vooral de winst,
Dat ik zo behoorlijk bescheiden ben;
Ten tweede, mensen denken
Deze man is een en al eerlijkheid;
Ten derde, neem ik dit hapje
Vooruitlopend op de andere critici hun noten;
En ten vierde, hoop ik tevens
Op tegenspraak die me goed uitkomt.
Zo komt het uiteindelijk uit,
Dit is een schitterend huis.

In “Wilhelm Meister” (Boek 3, Hoofdstuk 10) schreef Goethe over een gesprek dat Wilhelm met Philine had: “Hij [Wilhelm] had te weinig kennis van de wereld om te weten dat juist de meest achteloze en niet tot verbetering in staat zijnde mensen zichzelf vaak het felst beschuldigen, hun fouten met grote openhartigheid belijden en berouw tonen, ook al hebben zij niet de minste kracht in zich om het pad te verlaten waarop een allesoverheersende natuur hen meesleurt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: