2021-24 Oktober – Tekst van de toespraak van filosoof Giorgio Agamben tot de Italiaanse Senaat op 7 oktober 2021

2021-24-oktober-–-text-der-rede-des-philosophen-giorgio-agamben-vor-dem-italienischen-senat-am-7.-oktober-2021

24-10-21 08:47:00,

Giorgio Agamben voor de Italiaanse Senaat

Beste vrienden

Hieronder volgt de toespraak die Giorgio Agamben hield voor de Italiaanse Senaat op 7.10. 21. Vergeleken met de tekst van Michael Esfeld eerder vandaag gepubliceerd op deze site (red.), lijkt het mij alsof deze twee heldere denkers elkaar in deze Michaëldagen geestelijk de hand reiken.

Hartelijke groet, Friedwart Husemann

Tekst van de toespraak van filosoof Giorgio Agamben tot de Italiaanse Senaat op 7 oktober 2021.

Ik wil mij beperken tot twee punten die onder de aandacht moeten worden gebracht van de parlementsleden die zullen moeten stemmen over de tenuitvoerlegging van het wetsdecreet inzake de Groene Pas.

Het eerste punt is de duidelijke tegenstrijdigheid van het decreet in kwestie. U weet dat dankzij een decreet, de regering is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door het vaccin. Hoe ernstig deze schade kan zijn, blijkt uit het feit dat in artikel 3 van hetzelfde decreet expliciet wordt verwezen naar de artikelen 589 en 590 van het wetboek van strafrecht, waarin sprake is van doodslag en lichamelijk letsel door nalatigheid.

Zoals gezaghebbende juristen hebben opgemerkt, betekent dit dat de staat zich niet in staat acht de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een vaccin dat de testfase nog niet heeft doorlopen. En tegelijkertijd probeert zij de mensen met alle middelen te dwingen zich te laten vaccineren, hen anders uit te sluiten van het sociale leven, en nu,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: