1901-1934: “Yankee Imperialism” in Latijns Amerika

1901-1934:-“yankee-imperialism”-in-latijns-amerika

26-10-21 11: 59: 00,

In zijn laatste toespraak tot het Congres op 3 december, 1912, karakteriseerde President Taft het buitenlands beleid van zijn regering als “een beleid dat zowel appelleert aan idealistische humanitaire gevoelens, aan de dictaten van gezond beleid en strategie, als aan legitieme commerciële doelen. Het is een inspanning die openlijk gericht is op de toename van de Amerikaanse handel volgens het axiomatische principe dat de regering van de Verenigde Staten alle gepaste steun zal verlenen aan elke legitieme en nuttige Amerikaanse onderneming in het buitenland.”[33]

De progressieve hervormingsbeweging was sterk genoeg om terug te slaan tegen de voorrechten van het bedrijfsleven op het thuisfront, maar ze was veel zwakker in het aanvechten van de samenspanning tussen bedrijfsleven en regering bij het maken van buitenlands beleid. De zogenaamde “legitieme commerciële doelen” van de in Boston gevestigde United Fruit Company, om een voorbeeld te noemen, omvatten de aankoop van grote hoeveelheden land in Guatemala, Honduras en Costa Rica, het aanleggen van spoorwegen en havens voornamelijk voor de export van bananen en koffie, het opzetten van lage-lonen, vakbondsvrije arbeidssystemen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: