Heeft de elektrogevoelige een dominante hersenhelft?

heeft-de-elektrogevoelige-een-dominante-hersenhelft?

27-10-21 04:24:00,

Hersenhelften
Alle mensen worden geboren met een linker- en een rechterhersenhelft. Bij de geboorte is de rechterhersenhelft dominant bij ieder mens (je). Al naar gelang de mens ontwikkelt, zal de balans bij de grootste groep mensen de linkerhersenhelft gaan domineren, ook wel gezegd: de rechter hersenhelft ‘weet’, terwijl de linker hersenhelft ‘denkt’ en theoretiseert. De verbinding tussen de twee hersenhelften (de hersenbalk) zorgt wel dat de linker en rechter hersenhelft samenwerken. De balans tussen de rechter- en linkerhersenhelft verschuift doorlopend maar een kant is dominant.

Robert S. Feldman, hoogleraar psychologie, zegt hierover in zijn boek ontwikkelingspsychologie: ”bijna bij alle mensen is de linkerhersenhelft dominant en concentreert zich op taken waarvoor verbale competentie nodig is, zoals praten, lezen, denken en redeneren. De rechterhersenhelft ontwikkelt zijn eigen sterke kanten, met name op non-verbale gebieden, zoals ruimtelijk inzicht, intuïtie, herkenning van patronen en tekeningen, muziek en emotionele uitingen”.  De wetenschap van nu is vooral gericht op de benadering van de linker hersenhelft wat verklaard kan worden als waarom er uitgegaan wordt van de zakelijke en cognitieve maatschappij van nu.

De dominante rechterhersenhelft
In het derde/vierde levensjaar gaat een kind in woorden denken wat de linkerhelft is (het secundaire denkproces). Een kleine groep kinderen (5% tot 10 %) maakt deze overstap echter niet. Ze blíjven in beelden denken (het primaire denkproces). De rechter hersenhelft blijft dominant. Kinderen die primair in beelden denken en alle cognitieve vaardigheden ontwikkelen scoren vaak hoog bij een IQ test. Men spreekt dan van meervoudige intelligentie of hoogbegaafdheid (een hoogbegaafd iemand is vaak een beelddenker). De keuze van de voorkeur voor de hersenhelft, bepaalt hoe voor de rest van een leven informatie wordt verworven en verwerkt. Hoe de basisschool doorlopen wordt en hoe iemand zich ontwikkeld tot volwassenen. Omdat een kind of een volwassene uitgaat van het visuele leersysteem (beelddenken*) botst dat vaak met hoe het huidige onderwijs, het verbale leersysteem (woorddenken) wordt gegeven.

*Wetenschappelijk praten wetenschappers over sensory processing sensitivity, maar men heeft de eigenschap HSP ook onderzocht onder namen als biological sensitivity to context.

De wetenschap wordt genegeerd
De eigenschap van het automatisch weten en aanvoelen van natuurwetten (wat hoort bij een dominante hersenhelft) is vaak aangeboren. De psycholoog Carl Jung (een vroege en begaafde leerling van Sigmund Freund) schreef al over ‘aangeboren sensitiviteit’ in 1913!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: