2021-30 Oktober – Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 1

2021-30-oktober-–-ons-egyptisch-erfgoed,-deel-1

01-11-21 08:44:00,

Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 1

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Er zijn zeven na-Atlantische cultuurperioden; wij leven thans in de vijfde (1413 tot ca. 3500). De culturele perioden staan met elkaar in verband en zijn onderling verbonden. Dus de zevende periode zal in zekere zin de eerste herhalen. De zesde zal een weerspiegeling zijn van de tweede. De derde, d.w.z. de Egyptisch-Chaldeïsche cultuurperiode, keert terug in onze vijfde.

De namen van de genoemde perioden of de zielsdelen die gevormd worden of nog gevormd moeten worden zijn de volgende: 1. Oud – Indisch (etherisch lichaam) 2. Oud – Perzisch ( gewaarwordingslichaam) 3. Egyptisch – Chaldeeuws (gewaarwordingsziel) 4. Grieks – Romeins (verstandsziel) 5. Huidige periode (bewustzijnsziel) 6. Slavische cultuurperiode (geestzelf) 7. Amerikaanse cultuurperiode (levensgeest). Elk tijdperk duurt ongeveer 2100 jaar, het twaalfde deel van het Platonische wereldjaar. De oude Indische en de oude Perzische cultuurperioden zijn prehistorisch, evenals de Atlantische zondvloed, waarover bij vrijwel alle volkeren vele legenden en mythen bestaan, maar geen historisch bewijs. Volgens het onderzoek van R. Steiner is de Atlantische zondvloed (de zondvloed van de Bijbel) een vaststaand feit.

Wat we nu nader willen bekijken is ons Egyptisch erfgoed. Wij moeten dit vandaag weten om de tendensen in onze tijd, b.v. ook zoiets als de Corona-crisis, juist te kunnen beoordelen. De geestelijke leiding van deze tijdperken is verschillend (voor meer details zie GA 15 “De geestelijke leiding van de mens en de mensheid”). In het eerste en vervolgens weer in het zevende tijdperk hebben engelen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: