Klimaatverandering en energietransitie in Nederland

klimaatverandering-en-energietransitie-in-nederland

01-11-21 07:00:00,

Zeespiegelstijging, metingen versus projectie.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Vanaf 1850 is de gemiddelde aardse atmosferische temperatuur met 1,2⁰C gestegen. In Nederland heeft er een gemiddelde temperatuurverhoging van ruim 2⁰C plaats gevonden.

Eigenlijk geven bovengenoemde cijfers geen juist beeld van de werkelijkheid. Immers de gemiddelde jaarcijfers, die berekend zijn uit gemiddelde dag- en vervolgens gemiddelde maandtemperaturen zeggen niets over de pieken en dalen in temperatuur oftewel de grote opeenvolgende verschillen.

Sinds 1978 wordt de aardse temperatuur met satellieten gemeten. Met geostationaire satellieten wordt continue de temperatuur op dezelfde plaatsen van de Aarde gemeten. Uit deze continue stroom van gegevens worden de gemiddelden bepaald. De pieken en dalen, die in een belangrijke mate bepalend zijn voor het klimaat vallen dan tegen elkaar weg, terwijl deze grote verschillen uiteindelijk bepalend zijn hoe de mens de weersomstandigheden ervaart.

Overtuig u van de verschillen in grootte van de pieken en de dalen:De vraag is nu hoe de 1,5⁰C maximale temperatuurstijging in de praktijk zal worden ervaren, want ook dit gemiddelde is berekend uit pieken en dalen. Ik heb inmiddels begrepen, dat CLINTEL op dit punt nader onderzoek gaat doen. Zie ook hier.

Klimaatsceptici hebben het imago als zouden zij de klimaatverandering ontkennen. Dit is geenszins het geval. Met veel wetenschappers in hun gelederen zijn de sceptici het oneens met de dominante rol die aan CO2 wordt toebedeeld bij de opwarming c.q. klimaatverandering van de Aarde. De vele miljarden, die de Nederlandse burgers moeten opbrengen om Nederland CO2 emissie vrij te maken (de energietransitie), levert een vermindering qua opwarming op van 0,0003⁰C. Het overhaast “van het gas afgaan” is daarmee grote onzin!

Onderzoek van Em. Prof. Dr. W. J. Witteman heeft uitgewezen, dat bij een verdubbeling van het CO2-gehalte de opwarming van de atmosfeer en daarmee die van het aardoppervlak slechts in zeer geringe mate zal toenemen. Dit komt omdat de absorptie van warmtestraling door de nu aanwezige CO2-concentratie al verzadigd is. Verdubbeling van CO2 leidt slechts tot zeer geringe absorptie-toename. Zie hier.

Sceptici zijn er van overtuigd, dat er een groot aantal (+/- 38) factoren een veel grotere rol spelen bij de opwarming van de Aarde.

De mens gaat hierbij zeker niet vrijuit!

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: