Blootstellingsnormen ICNIRP ongepast – Betere bescherming van burgers tegen straling gezocht

blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-–-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht

02-11-21 06:00:00,

De limieten voor de draadloze radiofrequente velden zijn in Nederland gebaseerd op de beperking van de opwarming van het lichaam (‘de thermische effecten’). Maar… de biologische effecten zijn nooit onderzocht https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht . Daar waar veel wetenschappers juist waarschuwen voor het biologische gevaar van de draadloze technieken die sluipenderwijs ons doen en laten gaan beheersen, keurt het INCIRP (de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) dit allemaal gewoon goed, zonder onderzoek. De mensen zijn zo proefkonijnen in de steeds maar toenemend onzichtbaar, reukloos en onhoorbaar kunstmatig elektromagnetisch veld (EMV) van alle draadloze toepassingen.

ICNIRP normen en limieten in opspraak
Nederland hanteert de Richtlijnen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wat betreft de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV).  Daarbij wordt voor de radiofrequente (RF)-velden uitgegaan van een warmteopwekkend vermogen: het ‘thermische effect’. In de praktijk echter ontstaat er onder de burgers gezondheidsproblemen bij veldsterkten (ver) onder deze limieten, de ‘non-thermische effecten’ die geen warmte opwekken maar wel lichamelijke verstoringen geven; de elektrostressklachten van alle antenne-installaties, wifi, smartphones en alle draadloos, de biologische effecten! De ICNIRP heeft de biologische effecten nooit onderzocht. Men ontkent zelfs dat biologische effecten kunnen optreden bij blootstelling aan elektromagnetische velden beneden de gestelde limieten*.  Dat is verwijtbaar omdat dergelijke effecten sinds jaar en dag bestaan en goed gedocumenteerd zijn. Er zijn andere landen die op eigen gezag veel lagere limieten hebben, maar Nederland is voornemens vast te houden aan de ICNIRP richtlijnen.

*De non-ionische radiofrequente elektromagnetische velden (RF) in het bereik van 100 (kilohertz) KHz tot 300 (gigahertz) GHz. richtlijnen van 2020. Dit vervangt het 100 kilohertz (KHz) tot 300 gigahertz (GHz) deel van de ICNIRP van 1998 radiofrequentie richtlijnen.

De blootstellingslimieten voor het hele lichaam (ICNIRP 2020) zijn;

Frequentie Meest gebruikte toepassing Blootstellingslimiet (in W/m2) 700 megahertz (MHz) 5G 3,5 W/m2 800 MHz 4G 4 W/m2 900 MHz 2G en 3G 4,5 W/m2 1400 MHz 4G 7 W/m2 1800 MHz 2G en 4G 9W/m2 2100 MHz 3G 10 W/m2 2400 MHz wifi 10 W/m2 2600 MHz 4G 10 W/m2 3,5 gigahertz (GHz) 5G 10 W/m2

Ontkenning
De ICNIRP ontkent zelfs dat elektromagnetische velden met sterkten onder de blootstellingslimieten, fysiologische effecten op de mens kunnen hebben. Ze hanteren dan ook de bovenstaande limieten: http://stralingsleed.nl/blog/grote-zorgen-om-de-kunstmatige-emv-van-alle-draadloze-technieken/.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: