De winter nadert

03-11-21 02: 12: 00,

Zuletzt bijgewerkt op 3. November 2021.

Ten tijde van de Koude Oorlog werd de mensheid achtervolgd door de gruwel van een nucleaire winter, de afkoeling van de temperatuur van de aarde als gevolg van een nucleaire oorlog. Niet alleen zouden miljoenen mensen het slachtoffer worden van de ontketende vernietigende kracht van kernkoppen, de weinige overlevenden zouden ook te maken krijgen met de totale ineenstorting van de beschaving, de gevolgen van straling en een nieuwe ijstijd. Wat wij sinds de lente meemaken 2020 is ook een nucleaire gebeurtenis: wij zijn getuige van de wereldwijde ineenstorting van rechtsstelsels die gebaseerd zijn op het beginsel van burgerlijke vrijheid en menselijke waardigheid. Of er een weg terug is naar de “oude normaliteit”, waarin wij niet waren overgeleverd aan de almacht van een sanitaire staat, is volstrekt onzeker. De winter komt er niet aan, hij is er al. Maar het nadert in een andere zin. C.J. Hopkins schrijft erover in zijn gastartikel, dat hier in Duitse vertaling is gepubliceerd met de vriendelijke toestemming van de auteur.

De winter nadert … en je weet wat dat betekent Der Winter naht

Markus Söder op het virtuele partijcongres toespraak in september 2020: De winter nadert

Dat klopt, we staan weer op het punt van de wereldwijde kapitalistische klasse die de massa’s van de nieuwe normalos in een staat van hersenloze hysterie over een denkbeeldige apocalyptisch virus zweept.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: