2021-5 November – Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 2

2021-5-november-–-ons-egyptisch-erfgoed,-deel-2

06-11-21 10:50:00,

Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 2

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Ita Wegman schreef honderden brieven, van elk is een kopie bewaard gebleven. Peter Selg heeft 200 brieven uit dit materiaal gepubliceerd (Ita Wegman “Medizinisch – Therapeutische Korrespondenzen”, Dornach, o. J., ca. 2008). Deze brieven tonen haar bemoedigende aard op een verfrissende manier. Zo adviseerde zij in 1926 een vroegere medewerker die in een melancholieke stemming was geraakt: ‘Leest u ook genoeg ‘Antroposofie’? Ik zou u b.v. van harte willen aanraden de cyclus ‘Wereld, Aarde en Mens’ te lezen. Het is een van de mooiste cyclussen. Ik zou me kunnen voorstellen dat uitgerekend u geïnteresseerd zou zijn in deze cyclus” (p. 130).

Van deze cyclus (gehouden in Stuttgart 1908, GA 105) wil ik u melding maken van twee ” raadselachtige stromingen ” (16.8.1908) waardoor onze tijd verbonden is met de oude Egyptische tijd.

Een voorbeeld dat R. Steiner noemt is Copernicus. Met zijn nieuwe systeem legde hij de basis voor onze moderne, wetenschappelijke manier van denken. Maar men moet onderscheiden wat uit welke bron komt. Dat hij de zon in het middelpunt plaatste, herinnerde aan de Egyptische tijd, waar de zonnegod Osiris geestelijk in het middelpunt stond. Maar dat hij van het zonnestelsel een mechanisch en dood roterend systeem maakte, kwam uit een andere bron (16.8.1908).

De materialistische impuls om alles uit de dood te verklaren ontstond pas na de stichting van het christendom. Het was in de zin van de “geestelijke leiding van de wereld” (GA 105,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: