Pfizer ‘vaccin’: 200 kinderen doden om één te ‘redden’?

pfizer-‘vaccin’:-200-kinderen-doden-om-een-te-‘redden’?

07-11-21 10:00:00, In de begindagen van het “vaccin” hebben we verschillende artikelen gepubliceerd over de risico-batenverhouding van de nieuwe mRNA-prikken. Met name Dr. Sadaf Gilani heeft goed en gedetailleerd geschreven over “absolute risicovermindering”, schrijft Kit Knightly.

Om de “absolute risicovermindering” (ARR) in eenvoudige termen uit te leggen: als een ongevaccineerde persoon 10% kans heeft om de ziekte te krijgen, en een gevaccineerde persoon 1%, dan is de ARR voor het vaccin 9%.

Dat is natuurlijk maar een voorbeeld, de werkelijke ARR voor de Covid-“vaccins” is bij lange na geen 9%:

Dit is de absolute risicovermindering voor Pfizer/BioNtech (elke groep had meer dan 18.000 mensen):

Injectie Groep: 8/18,198 = 0.04%
Placebo Groep: 162/18,325 = 0.88%

Absolute risicovermindering = 0,84%

Uit de “absolute risicovermindering” kunt u dan het “aantal te vaccineren personen” (NNTV) berekenen. Dit is het ruwe aantal mensen dat u moet injecteren om zeker één geval/dood te voorkomen.

Om het bovenstaande voorbeeld aan te houden: als uw vaccin de kans op infectie vermindert van 10% tot 1% (een ARR van 9%), moet u elf mensen vaccineren om één infectie te voorkomen, wat u een NNTV van 11 geeft.

Nogmaals, de NNTV van de Covid-vaccins zijn veel, veel, VEEL hoger dan 11. De schattingen lopen uiteen van 88 tot 700 om één enkel geval te voorkomen, en alles tot 100.000 om één enkel sterfgeval te voorkomen.

En onthoud, al deze gegevens waren voor volwassenen. Kinderen lopen een veel kleiner risico op Covid – zowel wat betreft ziekenhuisopname als sterfte. In de VS hebben kinderen tussen 5 en 11 jaar een kans van 99,992% om “Covid” te overleven – daaruit volgt natuurlijk dat de NNTV voor deze groep veel en veel hoger zal zijn dan voor volwassenen.

Maar nu de FDA het “vaccin” van Pfizer met een emergency use heeft goedgekeurd bij kinderen van 5-11 jaar, is “veel en veel hoger” niet goed genoeg. We moeten een werkelijk cijfer berekenen voor het “aantal dat nodig is om te vaccineren” om hypothetisch één kind te beschermen tegen overlijden “met Covid”.

Gelukkig voor ons heeft iemand anders dat al gedaan.

De econoom Toby Rodgers PhD heeft op zijn Substack de cijfers van Pfizer’s eigen proeven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: