Aantasting van de zenuwen (perifere neuropathie) tot zenuwuitval door EMV.

aantasting-van-de-zenuwen-(perifere-neuropathie)-tot-zenuwuitval-door-emv.

08-11-21 05:46:00,

Herken je dat gevoel? Je wordt wakker en het lijkt alsof je hand er niet meer bij hoort, gevoelloos geworden. Net alsof het niet van jou is. Geregeld ook lijkt het alsof er spelden of naalden in zitten te prikken. Gelukkig verdwijnt dit vervelende gevoel vrij snel en ook de dood lijkende hand hersteld zich na het wakker worden. Is de oorzaak de elektromagnetische velden (EMV), vraag ik me af? Het té lang (goed 4 jaren) gewoond te hebben onder de kerktoren met  2G en 3G masten? Is mijn zenuwstelsel daarom beschadigd? Heb ik neuropathie door de antennemasten na 18 jaar?

Wat is neuropathie?
Neuropathie is een aandoening van de zenuwen. Ons zenuwstelsel bestaat uit een centraal deel (hersenen en ruggenmerg) en een perifeer deel (de gevoelszenuwen). 

Het centrale zenuwstelsel (CZS)
Het CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg. Het is het deel van het zenuwstelsel dat een benig omhulsel heeft. Het andere deel is het perifere zenuwstelsel (PZS) of de gevoelszenuwen.

Het perifere zenuwstelsel en of vegetatieve (PZS)
Het perifere zenuwstelsel (of vegetatieve) wordt verdeeld in het autonome zenuwstelsel (onwillekeurige) en het somatische zenuwstelsel (willekeurige).

Polyneuropathie
Bij aantasting van één zenuw spreken we van mononeuropathie, bij aantasting van meerdere zenuwen van polyneuropathie en perifere neuropathie verwijst naar verschillende aandoeningen die betrekking hebben op schade aan je perifere deel (zenuwstelsel) dat signalen ontvangt en verzend tussen je centrale zenuwstelsel en de rest van je lichaam.

Klachten bij polyneuropathie
Polyneuropathie betekent bij perifere neuropathie, dat de zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam zijn aangedaan (poly = veel). Spieren( beweegzenuwen) en gevoelszenuwen (sensorische) functioneren niet meer zoals ze voorheen deden. Klachten die ontstaan door polyneuropathie kunnen zowel de gevoelszenuwen alsook de beweegzenuwen treffen.

Klachten van de sensorische of perifere zenuwen zijn bijvoorbeeld:
-gevoelloosheid en tintelingen, beginnend in de voeten en handen en zich daarna omhoog verspreidend;
-veranderd gevoel (vaak omschreven en pijn als brandend, scherp of “elektrisch”)
-veranderingen in darm- en blaascontrole (de zenuwen die deze functies sturen kunnen aangedaan zijn);
-intolerantie voor temperatuur.

Voorbeelden van klachten van de (motorische) beweegzenuwen zijn;
-kramp in hoofdzakelijk de benen;
-dunner worden van de spieren;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: