Brieven aan de redacteur over “De Duitse (Un-)Ethische Raad”

brieven-aan-de-redacteur-over-“de-duitse-(un-)ethische-raad”

08-11-21 09: 30: 00,

In dit artikel wordt de rol van de Duitse Raad voor Ethiek en zijn voorzitster, Alena Buyx, in vraag gesteld. Tobias Riegel zegt dat uitspraken als “Coronamaatregelen moeten “geleidelijk worden geëscaleerd”” het “destructieve” Coronabeleid een “ethische” dekmantel geven. Besluiten van de Ethische Raad worden geanalyseerd en in twijfel getrokken – b.v. een “blanco cheque voor ongelijke behandeling” en de stellingname ten gunste van een “anti-kinder Corona beleid”. Ook al zijn er andere stemmen in de Ethische Raad, toch staat deze grotendeels “in dienst van de angstcampagne”. Dank u voor de interessante brieven. Hier volgt een selectie van de brieven aan de redactie, die ook aanvullende informatie bevatten. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redacteur

Hallo Tobias Riegel,

Al meer dan een jaar vraag ik me af: wanneer gebruiken getrainde en fulltime ethici hun methodologische instrumenten op zo’n manier dat hun cognitieve proces en de daaruit voortvloeiende inhoud voor buitenstaanders falsifieerbaar begrijpelijk is en men zich methodisch en kritisch met dit cognitieve proces kan bezighouden?(Als ik het me goed herinner,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: