De Arabische wereld in overgang

de-arabische-wereld-in-overgang

08-11-21 12: 59: 00,

Algemeen wordt aangenomen dat de Arabische wereld zich na een decennium van opstanden, onlusten, revoluties en burgeroorlogen in een overgangsfase bevindt. Overgangen zijn uit de aard der zaak kritieke fasen in de geschiedenis van naties, en dit geldt ook voor de Arabische landen. De Arabische wereld staat vandaag ongetwijfeld op een kruispunt van wegen, en politici en historici menen dat zij evolueert in de richting van meer open politieke systemen.

De laatste tien jaar zijn getuige geweest van een bijna volledige afschaffing van staatsinstellingen, en soms leek het begrip natiestaat zelf te verdwijnen. Egypte, de erkende leider van de Arabische wereld, werd gedurende een korte periode op dezelfde manier bedreigd, van februari 11, 2011, (toen president Mohamed Hosni Moebarak aftrad) tot juni 30, 2013, toen Egyptenaren van alle rangen en standen zich op het Tahrirplein in Caïro verzamelden om de afzetting van de Moslimbroederschap (een in Rusland verboden beweging) te eisen.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: