De Onzalige Drie-eenheid van Sociale Controle: Covid, Klimaatverandering en Kritische Rassentheorie

de-onzalige-drie-eenheid-van-sociale-controle:-covid,-klimaatverandering-en-kritische-rassentheorie

08-11-21 10:57:00,

Is het een wonder dat het aantal meldingen van psychische aandoeningen de laatste jaren explosief is gestegen, terwijl we allemaal voortdurend de les worden gelezen over de afschuwelijke toestand waarin de wereld verkeert en hoe er een ramp dreigt als onze hele manier van leven niet radicaal ten kwade wordt gekeerd? vraagt Dr. Will Jones.

De mensen die in 2021 leven gaan nu gebukt onder ten minste drie grote problemen, die alle in de afgelopen 18 maanden zijn ontstaan of een nieuwe intensiteit hebben bereikt. Ten eerste is er natuurlijk Covid, waarbij lockdown-beperkingen – vóór februari 2020 ongekend – snel worden genormaliseerd als een vorm van ziektebeheer. Ten tweede is er de klimaatverandering, met het recente doemrapport van het IPCC en de naderende COP26, die de aanzet geeft tot allerlei nieuwe regelingen en dreigingen met strafheffingen en verboden. Ten derde is er de kritische rassentheorie en de bredere woke-agenda van demonisering en delegitimisering van ‘witheid’, mannen, heteroseksualiteit, vrouwen, en alles wat verder nog geacht wordt minderheden te onderdrukken en onvoldoende inclusief, egalitair en divers te zijn.

Op het eerste gezicht hebben deze drie zaken weinig of niets met elkaar te maken. Beheersing van ziekten, wereldwijde temperatuursveranderingen, rassen- en minderheidsverhoudingen – het zijn verschillende kwesties. Toch maken hun vermeende urgentie hen en hun goedgekeurde oplossingen tot kernprincipes van de heersende regeringsfilosofie van onze tijd. Covid is zo’n ernstige ziekte dat zij moet worden onderdrukt door middel van beperkingen wanneer zij de kop opsteekt; klimaatverandering is zo’n bedreiging voor het menselijk leven dat zij moet worden bestreden door de uitstoot van kooldioxide zo snel mogelijk drastisch te verminderen; de onderdrukking van minderheden is zo ernstig en alomtegenwoordig dat drastische maatregelen moeten worden genomen om de diversiteit te vergroten en onderdrukkende culturele uitingen op korte termijn te ellimineren.

De drie zijn ook verenigd in die zin dat zij alle een hoge mate van sociale controle vereisen. Het normale leven en de vrijheid verspreiden ziekten, stoten kooldioxide uit en onderdrukken minderheden. Het is daarom onaanvaardbaar en moet worden beteugeld en onder een zware mate van overheids- en sociale regulering worden gebracht. De mensen moeten worden verplicht niet bijeen te komen, thuis te blijven, gezichtsbedekking te dragen, tests en medicijnen te nemen, geen gas, olie, kolen of benzine te verbranden, geen vlees te eten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: