De vijandige overname van het Federaal Grondwettelijk Hof

de-vijandige-overname-van-het-federaal-grondwettelijk-hof

08-11-21 06: 54: 00,

De institutionele verstrengeling van de politiek en het Federale Constitutionele Hof via de verkiezing van de rechters had tot dusver reeds geleid tot een toenemende politisering van het Hof. Maar sinds het CDU-parlementslid Stephan Harbarth vice-president en kort daarna president is geworden, wordt het hoogste rechtscollege van Duitsland steeds meer een plaatsvervangend agent van de politiek. De scheiding der machten, een grondbeginsel van de constitutionele democratie, is grotendeels afgeschaft ten gunste van de heerschappij van een partij-oligarchie, zodat in het groeiende staatstotalitarisme het volk, als de feitelijke soeverein, zijn grondwettelijk gewaarborgde fundamentele vrijheidsrechten nauwelijks nog door de rechter verdedigd ziet.

De zaak Stephan Harbarth

Stephan Harbarth heeft als advocaat in internationale zakenadvocatenkantoren vanaf 2000 en daarnaast als CDU-lid van de Bondsdag vanaf 2009 uitsluitend bedrijfsbelangen behartigd, partijbelangen die soms concurreerden en niet zelden in strijd waren met de plichten van een volksvertegenwoordiger. Maar hij heeft zich nooit gedragen als een rechter die niet gebonden is aan belangen, maar alleen aan recht en orde zonder aanziens des persoons.
Op instigatie van de CDU en haar almachtige kanselier – met hem nauw verbonden op verkiezingsaffiches – werd hij op 22.11.2018 en op 30 door de Bondsdag tot rechter in het Bundesverfassungsgericht verkozen.11.2018 door de Bundesrat als vice-voorzitter.
Als lid van de juridische commissie van de Bundestag en uiteindelijk plaatsvervangend fractievoorzitter was hij betrokken bij de handhaving van vele wetten,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: