We hebben nog steeds een keuze – maar de val zal snel dichtklappen

we-hebben-nog-steeds-een-keuze-–-maar-de-val-zal-snel-dichtklappen

08-11-21 12: 50: 00,

Alle artikelen van Global Research kunnen worden gelezen in 51 talen door het keuzemenu “Website vertalen” boven aan de banner van onze homepage te activeren (Desktopversie).

Om de dagelijkse nieuwsbrief van Global Research te ontvangen (geselecteerde artikelen), klik hier.

Bezoek en volg ons op Instagram op @crg_globalresearch.

Volgens de wereldwijd gerespecteerde professor in de economie Michel Chossudovsky maken we momenteel de “ergste crisis in de moderne geschiedenis” mee (1). Onder het motto “divide et impera” wordt een economische en sociale oorlog gevoerd tegen de burgermaatschappij. Men probeert de bevolking te verdelen in subgroepen – gevaccineerden versus niet-gevaccineerden – die zich tegen elkaar keren in plaats van als groep op te treden tegen de gemeenschappelijke vijand, de machtige financiële “elite”. Om de beoogde vestiging van hun duivelse agenda van wereldheerschappij af te dwingen, wordt de getalsmatig steeds groter wordende groep van verlichte en vrije geesten uit diverse beroepsgroepen door de media op de ergst mogelijke wijze in diskrediet gebracht en wordt getracht hen door middel van illegale gewelddadige maatregelen uit te sluiten van de nationale gemeenschap.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: