Cees Hamelink legt uit waarom handelsrechten sterker staan dan mensenrecht – Café Weltschmerz

cees-hamelink-legt-uit-waarom-handelsrechten-sterker-staan-dan-mensenrecht-–-cafe-weltschmerz

09-11-21 04:33:00,

“Dat je kunt vaststellen dat er sprake is van ongelijke behandeling en dat je toch zegt…maar dat is niet onrechtmatig.” Wonderlijk, vindt Cees Hamelink, emeritus hoogleraar  internationale communicatie en media, de gang van zaken bij verscheidene rechterlijke uitspraken.

Als een grondrecht, volgens Hamelink een absoluut recht, geschonden wordt, dan moet dat toch onrechtmatig zijn?, vraagt de oud-hoogleraar zich hardop af in de studio van Blckbox tv. Of is er sprake van ‘een beetje grondrecht’? Dat kan niet, je kunt ook niet een beetje zwanger zijn,’ stelt hij vast.

Dat grondrechten van de mens, zoals het recht op gelijke behandeling, toch geschonden worden, heeft volgens Hamelink alles te maken met het klimaat waarin Nederland zich bevindt: een klimaat van angst en repressie. In zo’n omgeving wordt door rechters verwezen naar internationale verdragen.

“Daar is de burger vaak weinig mee geholpen, meent hij: “Er zijn allerlei uitzonderingen ingebouwd. In tegenstelling tot internationale handelsverdragen: die zijn sterk, effectief en worden gehandhaafd.” Wanneer het aankomt op mensenrechten maken rechters echter gebruik van ‘politiek-juridische kunstjes.’

Volgens Hamelink is het tijd voor een nieuw klimaat waarin ook artikel 28 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt gerespecteerd. “In mijn ogen is dit het belangrijkste artikel: “Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden daarin ten volle verwezenlijkt kunnen worden.”

De gast van Blckbx pleit ervoor in Nederland alvast een begin te maken met een dergelijke orde. Hij weet wat daarvoor nodig is: “We hebben een egalitaire samenleving nodig, vol van mededogen, plezier en samenwerking.” Niet eenvoudig, geeft Hamelink toe, maar wel de moeite waard.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: