Hoe Zweden de Covid-ramp ontweek – Het dodental hier is lager dan in landen met draconische beperkingen

hoe-zweden-de-covid-ramp-ontweek-–-het-dodental-hier-is-lager-dan-in-landen-met-draconische-beperkingen

09-11-21 04:56:00, Wandelaars rond Kungsträdgården in het centrum van Stockholm © Mark Vitullo (CC BY-NC-ND 2.0) Honderd jaar geleden marcheerden 20.000 mensen over Fifth Avenue in New York City om te protesteren tegen een van de grootste gezondheidsexperimenten in de geschiedenis. Een van hen droeg een bord met een afbeelding van Leonardo da Vinci’s “Het Laatste Avondmaal” naast de slogan “Er werd wijn geschonken”. Er waren posters van George Washington, Thomas Jefferson en Abraham Lincoln. Op een andere stond: “Tirannie in de naam van rechtschapenheid is de ergste van alle tirannieën,” schrijft Johan Anderberg.

Een jaar lang waren bier, wijn en sterke drank illegaal in heel de Verenigde Staten. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid leek het een redelijke maatregel. Dat alcohol een gevaarlijke stof was, was duidelijk: ziekte, geweld, armoede en misdaad waren er nauw mee verbonden. Zelfs nu nog staat het, ondanks zijn mislukking, bekend als het “nobele experiment”. Maar was het juist om mensen te verhinderen drankjes te maken die ze niet alleen lekker vonden, maar die ook belangrijke culturele en religieuze doeleinden dienden? Het was niet voor het eerst dat de Amerikanen zich in een spagaat tussen vrijheid en veiligheid bevonden – en ook niet voor het laatst.

Tot voor kort bleef het verbod het grootste experiment in social engineering dat een democratie ooit had ondernomen. En toen, begin 2020, begon een nieuw virus zich vanuit China te verspreiden. Geconfronteerd met deze dreiging reageerden de regeringen van de wereld door scholen te sluiten, mensen te verbieden bijeen te komen, ondernemers te dwingen hun bedrijf te sluiten en gewone mensen gezichtsmaskers te laten dragen. Net als de drooglegging heeft dit experiment een debat uitgelokt. In alle democratieën van de wereld werd vrijheid afgewogen tegen wat als veiligheid werd beschouwd; individuele rechten tegen wat het beste werd geacht voor de volksgezondheid.

Weinigen herinneren zich nog dat voor het grootste deel van 2020 het woord “experiment” een negatieve connotatie had. Dat was wat de Zweden verweten werd te doen, toen wij – in tegenstelling tot de rest van de wereld – nog enige schijn van normaliteit ophielden. De burgers van dit land hoefden over het algemeen geen gezichtsmaskers te dragen; jonge kinderen bleven naar school gaan; vrijetijdsactiviteiten konden grotendeels ongehinderd worden voortgezet.

Dit experiment werd al vroeg beoordeeld als “een ramp” (Time Magazine),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: