Onrechtvaardige juristen

onrechtvaardige-juristen

09-11-21 02: 00: 00,

Slechts zeer weinigen van de schuldigen van het zogenaamde Derde Rijk werden voor hun daden vervolgd. De processen van Neurenberg bleven beperkt tot enkelen die primair verantwoordelijk werden gesteld, terwijl vele medeplichtigen ongestraft konden ontkomen. Hele beroepsgroepen die zich na Hitlers machtsovername enthousiast hadden ingezet om de nationaal-socialistische staat gestalte te geven, konden geruisloos in de nieuwe Bondsrepubliek worden geïntegreerd en hun werk ongehinderd voortzetten. Het gaat met name om de juridische beroepsgroep, d.w.z. de rechters en officieren van justitie, alsmede de rechtsgeleerden aan de universiteiten, wier leer tot op de dag van vandaag de wet bepaalt.

In het boek “Furchtbare Juristen” 1987 van de rechtsgeleerde Ingo Müller wordt echter duidelijk dat deze mensen niet louter opportunisten waren, geen meelopers die de wet van het Derde Rijk uitvoerden uit angst om hun baan te verliezen. Nee, velen van hen omarmden enthousiast het nationaal-socialisme en hielpen ijverig de gruweldaden van de dictatuur te rechtvaardigen en ze de schijn van wettigheid te geven.

Want de nationaal-socialisten werden door rechters en officieren van justitie vrijwillig beschermd en in de doofpot gestopt, nog voordat zij officieel de macht grepen.

De gewelddaden van nationaal-socialistische, paramilitaire troepen en eenzame wolven, gericht tegen andere politieke groeperingen, vooral in tijden van verkiezingen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: