De onfeilbare macht

de-onfeilbare-macht

11-11-21 11: 00: 00,

Friedrich Torberg legde de procedure uit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:

“Keizerlijke Hoogheid. Hoe lang heeft de 30-jarige oorlog geduurd?”

Antwoord van de aartshertog: “Zeven jaar!”

“Correct, Uwe Keizerlijke Hoogheid. Als men de nachten waarin niet werd gevochten, de feestdagen, de tijden van wapenstilstandsonderhandelingen en andere rustperioden aftrekt, duurde de 30-jarige oorlog in feite zeven jaar. Gefeliciteerd!”

Het optreden van de coronale elite en de media sinds maart 2020 lijkt op een multimediale ontwikkeling van het aartshertogelijke spel, waarin ook baby-olifantjes, zingende, dansende en kirrende vaccinators een rol spelen. Voor het initiatief “Geen Staat” heeft de auteur drie vragen gesteld in het kader van zijn tekenend contingent:

Vraag 1: “Waarom heeft Zijne Coronale Hoogheid een speciale telmethode ingevoerd voor één enkele ziekte door niet alleen de proefpersonen te tellen die aan AN zijn gestorven, maar ook diegenen die MET deze gevaarlijke ziekte zijn gestorven en vervolgens geen onderscheid te maken tussen AN en MIT?”

Antwoord: “Wel, dat is logisch in vredestijd. De meeste proefpersonen sterven MET een ziekte in vrede. Of denkt hij dat hij in oorlog is, waar hij ZONDER ziekte kan sterven?”

Kwaliteitsmedium: “Uitstekend. In tegenstelling tot Frankrijk, wiens Regent Emmanuel, Co-Prins van Andorra, de oorlog heeft verklaard,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: