De uitrol van 5G heeft veel overeenkomst met het asbest- en tabaksverhaal uit de vorige eeuw.

de-uitrol-van-5g-heeft-veel-overeenkomst-met-het-asbest-en-tabaksverhaal-uit-de-vorige-eeuw.

11-11-21 04:39:00,

Het rookverhaal
De voorgeschiedenis van het rookverhaal is lang en het heeft lang geduurd voordat duidelijk werd dat het de gezondheid kón schaden. In 1950 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de schadelijke werking van roken. Sir William Richard Shaboe Doll (1912-2005) een Brits epidemioloog aan de Universiteit van Oxford, constateerde een verband tussen roken en longkanker. Waarschuwingen over de schadelijkheid bereikten de Nederlandse burger echter niet en het roken bleef tot 1975 enorm toenemen. Ruim 75 jaren duurde het voordat de overheid maatregelen nam!

Het asbestverhaal
Waar de overheid ook zeer laat mee was om mensen te waarschuwen en om in te grijpen, is het asbestverhaal. De kennis en waarschuwing over het bestaan van een verband tussen de gezondheid en blootstelling aan de asbestvezels komt al uit 1879, uit het buitenland en in Nederland bestaat dit vermoeden al sinds 1930 in het medisch circuit. In de Nederlandse literatuur is dit vermoeden voor het eerst pas in 1958 medegedeeld aan de Nederlandse burger.  Als maanmannetjes moesten asbestdaken en -wegen gesaneerd worden en gebruik van asbest is sinds 1993 verboden.

En nu het draadloze verhaal
We zagen het met het gebruik van tabak en asbest: grote bedrijven doen wat ze altijd doen – ze liegen, betalen wetenschappers, liegen politici voor en leggen de gewone mens het zwijgen op en brengen eerlijke wetenschappers in diskrediet en zelfs in gevaar (https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/.) Vanaf eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw kan aan het rook- en asbestverhaal, toegevoegd worden: het draadloze verhaal.

Geschiedenis draadloos verhaal
In 1994 kreeg Nederland twee telefoonnetwerken waarmee je met een mobiele telefoon kon bellen. In het jaar 2000 kwamen de eerste smartphones en na 2000 verschenen steeds meer producten die gebruik maakten van de draadloze netwerken. Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten NIET via de fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische. De Telecom waarschuwt hier wél de aandeelhouders voor maar niet de gebruiker en geeft zo zelf het vermoeden dat er iets niet klopt.

Producten in de 21ste eeuw die draadloos te bedienen zijn in huis (domotica)
En steeds meer producten zijn na 2015 draadloos te bedienen. Domotica heet het en koppelt alle technieken in een huis of gebouw om de bepaalde taken te draadloos (met de smartphone) te automatiseren.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: