‘LAREB mist 90.000 meldingen bijwerkingen’

‘lareb-mist-90.000-meldingen-bijwerkingen’

11-11-21 04:00:00,

LAREB is in Nederland het instituut dat de bijwerkingen van medicijnen bijhoudt. Zo ook van de huidige ‘vaccins’ tegen Covid-19. De Groene Rekenkamer, een onafhankelijk bureau voor cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen, mist echter 90.000 meldingen in de rapportage van het LAREB en schreef daarover een open brief.

In een 4 november jl. geschreven brief aan Agnes Kant, directeur van LAREB, schrijft de Groene Rekenkamer dat er volgens hen sprake is van circa 36% onderrapportage. Een volledige registratie van bijwerkingen is van groot belang om de tijdelijke toelating van de ‘vaccins’ (Conditional Marketing Authorisation) op basis van de juiste cijfers over de veiligheid periodiek te kunnen vernieuwen. Zo werd het vaccin ‘Comirnaty’ van BioNTech op 3 november jl weer voor een jaar toegelaten. ‘Spikevax’ van Moderna werd al op 3 oktober jl. verlengd. De vaccins van Jansen en AstraZeneca zijn ‘under evaluation’ (bron).

In voornoemde brief schrijft Ir. C.M. Wentzel, voorzitter van de Groene Rekenkamer: ‘We hebben in de door Lareb verstrekte gegevens tot oktober – voor alle medicatie samen – nu ontdekt dat er op dat moment eigenlijk sprake zou moeten zijn van circa 236.000 meldingen, terwijl er slechts 147.646 zijn gerapporteerd.’

Verder concludeert de Groene Rekenkamer:

We concluderen met onze methodiek op basis van de door Lareb gepubliceerde dataset het volgende:

  1. Op grond van genoemde analyse van dossiernummering [3] zouden er op 30 september ten min- ste 261.442 meldingen (alle medicatie) moeten zijn over de eerste negen maanden van 2021.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: