Democratie, of toch helemaal niet? – CommonSenseTV

democratie,-of-toch-helemaal-niet?-–-commonsensetv

12-11-21 04:07:00,

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gelezen 288

12-11-2021 — Heel veel mensen zijn ten onrechte trots op iets dat er niet is, op dat wat we niet hebben, namelijk democratie.

Democratie?

Heel veel mensen zijn ten onrechte trots op iets dat er niet is, op dat wat we niet hebben, namelijk democratie.

We hebben een niet deugend staatsbestel, waarin foute mensen komen bovendrijven én de dienst uitmaken. Daar waar op macht beluste personen niet te veranderen zijn, zal het systeem zo moeten worden aangepast dat dit soort figuren de pas wordt afgesneden om namens een kleine minderheid te beslissen over een grote meerderheid. Zo’n nieuw staatsbestel is mogelijk binnen de huidige (overigens ook al ondemocratisch tot stand gekomen) grondwet. AS (Alternatief Staatsbestel) biedt hier volop mogelijkheden om blijvend recht te doen aan de wensen van de bevolking.

AS lost heel veel op wat nu democratisch niet klopt. Ik noem een aantal opvallende en veel voorkomende zaken/handelingen, die haaks op het begrip democratie staan en tot het verleden gaan horen, na invoering van het AS. Voorbeelden zijn onder andere: geen partijpolitieke benoemingen meer, net als geen vallende kabinetten (dus nooit meer demissionaire kabinetten), kiezers bedriegende coalities, achterkamertjes, wurgende fractiediscipline, uitsluitingen, strategisch stemmen, vakinhoudelijke onbenullen op beleidsposten, onnodige debatten om niets en de overheersende invloed van lobbyisten. Dit hele rijtje kan worden opgeruimd. Wel komt er dan ruimte voor een Constitutioneel Hof en kan artikel 120, (het artikel dat rechters verbiedt nieuwe wetten aan de grondwet te toetsen), worden geschrapt. Veelvuldige mini referenda zijn dan ook mogelijk. Het inperken van de partijbelangen geeft ruimte aan onderzoeksjournalistiek.

Dit alles is binnen de grondwet te realiseren. Te beginnen met volksvertegenwoordigers i.p.v. carrière- politici. Zij doen mee met een uniek privéprogramma, dat grotendeels een partijprogramma kán zijn. Partijen worden daardoor dienend en ondersteunend, niet meer dwingend en alles bepalend. Via bijvoorbeeld drie elkaar beconcurrerende stemwijzers, komen kiezers uit bij een programma van één persoon die het dichtst bij de eigen idealen komt. Campagnes vol mooie, maar niet houdbare beloftes zijn dan niet meer nodig.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: