Modelbrief vrijwaringsverklaring controle QR-code

modelbrief-vrijwaringsverklaring-controle-qr-code

12-11-21 07:00:00,

Onderstaande brief is een modelbrief geschreven voor uw werkgever, om u te vrijwaren tegen mogelijke negatieve gevolgen van juridische of financiële aard als u wordt gevraagd op QR-codes en ID-bewijzen te controleren. De brief is bewust enigszins intimiderend geschreven; we willen niet dat uw werkgever u deze in onze ogen onrechtmatige taken oplegt. Maar in het geval uw werkgever daarin volhardt dan bent u gedekt indien de rechtmatigheid van uw taken wordt betwist door een derde (bijvoorbeeld een bezoeker) en deze betwisting tot negatieve gevolgen voor u leidt.

Indien uw werkgever weigert deze of een vergelijkbare brief te sturen, dan kunt u met recht de opgelegde taken weigeren uit te voeren, zonder dat dit door werkgever kan worden aangegrepen als werkweigering en u op grond hiervan ontslaat.

Geachte (naam werknemer),

Als uw werkgever hebben wij u de opdracht gegeven om bezoekers van onze gelegenheid te controleren op QR-codes en ID-bewijzen. U heeft aangegeven dat u hier een sterke weerstand tegen voelt en u vraagt zich af of deze controles juridisch gezien eigenlijk wel mogen. Wij hebben ons als uw werkgever hierin verdiept en zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Wij garanderen u, dat er geen enkele negatieve (juridische) consequentie verbonden kan zijn aan het opvolgen van onze opdracht en instructies ter zake.

Niet in de laatste plaats beseffen wij, dat wij u met deze opdracht mogelijk een misdrijf laten begaan of een onrechtmatige daad laten plegen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: