Pandemie van de ongeïnformeerden

pandemie-van-de-ongeinformeerden

12-11-21 03: 00: 00,

In Duitsland is 99,99 procent van de kinderen en adolescenten gespaard gebleven van een ernstig verloop van corona, slechts vier kinderen op ongeveer 16 miljoen kinderen en adolescenten zijn tot nu toe aantoonbaar aan corona overleden (= 0,00003 procent) (per 11). April 2021) (21). Of en in welke mate deze kinderen eerder ziek waren is niet bekend, maar wordt wel vermoed.

Gezien deze epidemiologische situatie is een individueel vaccinatievoordeel (= preventie van ernstige COVID 19 kuren en sterfte) eenvoudigweg niet beschikbaar in de medische statistiek. Elke bewering van het tegendeel is onwetenschappelijk, vals en hoogst onverantwoordelijk, omdat gevaccineerde kinderen – zonder eigen vaccinatievoordeel – het volledige vaccinatierisico moeten dragen, inclusief de nog volledig onbekende risico’s op lange termijn.

Het risico van het vaccineren van kinderen en adolescenten is groter dan het voordeel.

De risico-batenverhouding voor kinderen en adolescenten is dus duidelijk van dien aard dat in geval van twijfel het risico aanzienlijk groter is dan het voordeel. Een verantwoordelijke arts zal dus alleen al om deze reden vaccinatie van kinderen en adolescenten weigeren, zo stellen drie Amerikaanse wetenschappers in een artikel dat op 7 mei is gepubliceerd 2021 (22). Dit komt omdat COVID-19 absoluut geen relevant sterfterisico voor kinderen en adolescenten en geen risico op ernstige kuren inhoudt.

In dit opzicht is zelfs een verkorte goedkeuring voor deze leeftijdsgroep hoogst twijfelachtig en had niet mogen worden verleend.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: