2021-12 November – Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 3

2021-12-november-–-ons-egyptisch-erfgoed,-deel-3

13-11-21 05:43:00,

Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 3

Isis en Madonna

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Toen R. Steiner de Sixtijnse Madonna besprak, vestigde hij de aandacht op het aantal engelen- of kindergezichten dat Rafaël in de wolken schilderde. Dit geeft artistiek de indruk alsof het gezicht van het naar de aarde komende Kind Jezus uit de vele wolkengezichten verdicht zou hebben. Een beeld voor de maagdelijke ontvangenis of ook een beeld voor de kosmische oorsprong van het Christuswezen (GA 57, 29.4.1909; GA 105, 4.8.1908).

Wat Jezus betreft, kan de conceptie niet zo zijn geweest dat het vaderschap van Jozef geen rol heeft gespeeld, in de eerste plaats biologisch-aards. Ten tweede, bijbels gezien, want wat zou het nut zijn van de twee geslachtsregisters in Mattheüs en Lucas als uitgerekend Jozef als vader van Jezus betekenisloos zou zijn? De eigenlijke maagdelijke ontvangenis was iets heel anders. Het was het moment van de doop in de Jordaan, toen de Christus-God, de Logos of het Ik van de wereld, afkomstig uit kosmische oorden, binnentrad in de mens Jezus en daar iets meer dan 3 jaar verbleef. Dit werd vanaf de 6e eeuw niet meer begrepen en daarom werd de maagdelijke ontvangenis teruggedrongen tot de moeder van Jezus (GA 353, 26.3.1924, Arbeiderslezing over christelijke ontwikkeling).

De Sixtijnse Madonna is zo geschilderd dat men in het uit de wolken geboren kind de latere gebeurtenis van de geboorte van Christus bij de doop in de Jordaan kan gewaarworden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: