Het Paard van Troje

het-paard-van-troje

13-11-21 02: 00: 00,

In maart 2021 spraken de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Angela Merkel en 24 andere regeringsleiders zich uit voor een wereldwijde gezondheidsorde. Een gezondheidsbevel dat in de eerste plaats gericht moet zijn op toekomstige pandemieën. Er zullen meer pandemieën en andere ernstige noodsituaties op gezondheidsgebied komen, aldus de schriftelijke oproep van de 25 regeringsleiders . We zullen alleen veilig zijn als iedereen veilig is. En om deze veiligheid te garanderen, moet vaccinatie een wereldwijd publiek goed worden. Bovendien moet de One-Health-benadering worden erkend. Wie niet vertrouwd is met de aanpak en zijn protagonisten zou bijna over deze onopvallende zin heen kunnen lezen en daarmee het belangrijkste in de oproep.

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC definieert het begrip als volgt:

“One Health” is een multisectorale en transdisciplinaire aanpak in samenwerkingsverband die op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau werkt aan optimale resultaten op het gebied van gezondheid en welzijn, rekening houdend met de onderlinge verbanden tussen mensen, dieren, planten en hun gedeelde omgeving.”

Dat deze aanpak in feite een Trojaans paard is dat een wereldorde verbergt onder het mom van gezondheid, blijkt uit de conferentie die in september 2004 aan de Rockefeller University werd gehouden met de titel “One World,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: