Muziek in vrijheid

muziek-in-vrijheid

13-11-21 01: 00: 00,

“Muziek is de taal van de ziel” (Hazrat Inayat Khan). De essentie ervan is grenzen overschrijden, verbinden – gewoonweg vrij. Het brengt spirituele, emotionele en esthetische waarden over.

Als professionele musici zijn wij zowel als freelancers als in vaste dienst werkzaam in Duitsland en internationaal. Wij zijn lid van gerenommeerde orkesten, bands en ensembles, solisten, muziekmakers en docenten uit alle muziekgenres.

Ons werk als musici is gebaseerd op universele en fundamentele waarden, zoals wederzijds respect, empathie, mededogen en tolerantie. Wij zien ieder mens als een uniek individu dat autonome beslissingen neemt op basis van zijn of haar levenservaring.

Muziek kan haar kracht alleen ontplooien wanneer alle mensen vrije toegang hebben tot concertevenementen, ongeacht voorwaarden en beperkingen, ieder individu vrij is om te beslissen onder welke omstandigheden het verantwoord is een concert bij te wonen, en kunstenaars ongehinderd hun kunst kunnen beoefenen.

Sinds het begin van de lockdowns en de daaropvolgende afkondiging van de “epidemische situatie van nationale omvang” hebben zich politieke en sociale ontwikkelingen voorgedaan die wij onder meer beschouwen als druk om zich te conformeren aan de vaccinatie tegen COVID-19 als algemeen veronderstelde basis voor de opheffing van de vrijheidsbeperkingen voor iedereen.

Het is mensen ongrondwettelijk verboden om samen muziek te maken en te beleven.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: