Weg van de kudde

weg-van-de-kudde

13-11-21 12: 00: 00,

“De vrijheid waarop al mijn liefde en aspiratie gericht is, is innerlijke vrijheid. Een socialistisch of bolsjewistisch systeem waarborgt deze onafhankelijkheid niet beter dan een kapitalistisch systeem. … Ik zou nooit instemmen met een dictatuur, zelfs niet een socialistische.” – Romain Rolland, 9 januari 1918.

Uit welke periode komt de zin: “Volgens de regels van het spel wordt wie anders denkt dan de anderen beschuldigd van verraad.”of: “De toestand van de pers is verschrikkelijk” of: “Het is verschrikkelijk te midden van deze krankzinnige mensheid te leven en machteloos het failliet van de beschaving te moeten gadeslaan” of: “Vandaag valt echter op dat de socialisten van alle landen zonder aarzelen partij hebben gekozen voor de oorlog”?

Misschien moet in de laatste zin worden gespecificeerd: “hebben partij gekozen voor de oorlog tegen het virus“. Anders mikken ze recht in het hart van de pandemie die aan de gang is. Ze zijn echter geschreven door Romain Rolland en maken deel uit van zijn dagboek uit de Eerste Wereldoorlog.

Romain Rolland. De Eerste Wereldoorlog door de ogen van een pacifist. Uit de dagboekaantekeningen 1914 – 1919. – dit is de naam die Angelika Gutsche heeft gegeven aan het boek dat zij zojuist heeft gepubliceerd. Aan de hand van geselecteerde inzendingen, leidt het in het denken van een dissident van die tijd en laat de lezer in contact komen met andere persoonlijkheden die kritisch tegenover de oorlog stonden, zoals Albert Einstein,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: